Endringer i kurstitler i Helsedirektoratets anbefalinger for blodsykdommer fra 30.09.22

Orientering fra RegUt HSØ til involverte i spesialistutdanning i blodsykdommer.

Illustrasjon av et ark og en blyant

Endringer i kurstitler i Helsedirektoratets anbefalinger for blodsykdommer

30. september 2022 endret Helsedirektoratet titler på kursene i sine anbefalinger om læringsaktiviteter for spesialistutdanning i blodsykdommer. 

  • Morfologisk diagnostikk av blodsykdommer het tidligere Hematologi med vekt på morfologisk diagnostikk
  • Medikamentell behandling av kreft og smerter del I erstattet Medikamentell behandling av kreft og smerter - cytostatika.


For mer informasjon om utdanningen i barne- og ungdomspsykiatri, se her: ​​

​​