Endringer i Helsedirektoratets anbefalinger om læringsaktiviteter for spesialistutdanning i infeksjonssykdommer fra 07.06.23

Orientering fra RegUt HSØ til involverte i spesialistutdanning i infeksjonssykdommer.

Illustrasjon av et ark og em blyant

​Endringer i kurstitler og anbefaling om eksamen i tropesykdommer og parasittologi

7. juni 2023 endret Helsedirektoratet anbefalingene om læringsaktiviteter for spesialiteten infeksjonssykdommer, som publisert på Helsedirektoratets nettside og beskrevet på RegUts side om spesialistutdanning i infeksjonssykdommer​. 

 • Eksamen i tropesykdommer og parasittologi er anbefalt som en egen læringsaktivitet. 
 • ​Oppdaterte titler på nasjonalt anbefalte kurs (*felleskurs med spesialiteten medisinsk mikrobiologi)
  • Tropesykdommer
  • Parasittologi*
  • Antimikrobielle midler*
  • Diagnostikk og behandling av hiv og virale hepatitter
  • Klinisk infeksjonsimmunologi, vaksinasjon og immunsvikt
  • Smittevern og forebygging av helsetjenesteassosierte infeksjoner*
  • Diagnostikk og behandling av tuberkulose, andre mykobakterielle infeksjoner og soppinfeksjoner