Eksamen i tropesykdommer og parasittologi 2023

Informasjon om eksamen i tropemedisin for spesialistkandidater i infeksjonssykdommer.

En person som tar eksamen
Bilde: freepik, katemangostar

​Eksamen arrangeres for leger som ønsker å søke om å bli godkjente spesialister i grenspesialiteten infeksjonssykdommer. ​

Det anbefales å ha gjennomført kurs i tropemedisin/parasittologi.

Eksamen består av en skriftlig og en praktisk/muntlig del.

Sted: ​Senter for tropiske infeksjonssykdommer, 0. etg Armeuer Hansens hus,
Haukeland Universitetssykehus, Bergen.

Tid: Tirsdag 13. juni 2023 kl. 10.00 – 16.00.​

Påmelding innen 1.juni til Kristine Mørch: kristine.moerch@helse-bergen.no​