Spesialistutdanningskonferanser for leger

Hvert år arrangerer de regionale utdanningssentrene en nasjonal LIS-konferanse som tar for seg sentrale elementer i spesialistutdanning av leger. Her finner du informasjon om konferansene, program og opptak fra konferansedagene.

Spesialistutdanningskonferanse for leger november 2021


Digital konferanse 4 - 5 november 2021. 

Mer informasjon kommer.


 

Spesialistutdanningskonferanse for leger november 2020

Tema for konferansen: sentrale utviklingselementer i spesialistutdanning av leger.

Her kan du finne program og se konferansen i sin helhet:

Spesialistutdanningskonferanse for leger 2020


 

Spesialistutdanningskonferanse for leger november 2019

Tema for konferansen: kvalitet i ny spesialistutdanning og hvordan vi vurderer kompetanse hos LIS.

Her kan du finne alle presentasjonene og se konferansen i sin helhet:

Spesialistutdanningskonferanse for leger 2019


 

Spesialistutdanningskonferanse for leger november 2018

Tema for konferansen: det nye utdanningsløpet for leger i spesialisering, veiledning og supervisjon, og strategi for prioritering av LIS-utdanningen i sykehusene.

Under finner du program og lenke til å se konferansen i sin helhet:

Program (PDF)

Spesialistutdanningskonferanse for leger 2018


 


 


 

 

Fant du det du lette etter?