Spesialistutdanningskonferansen for leger 2022

Hvert år arrangerer de regionale utdanningssentrene en nasjonal konferanse for leger i spesialisering som tar for seg sentrale elementer i spesialistutdanningen. I 2022 var RegUt HSØ arrangør, og konferansen ble avholdt på The Hub i Oslo 3. november.

Operaen i Oslo
Bilde av Arvid Malde fra Unsplash

Her kan du se opptak av konferansen i sin helhet:

​​​Tidpunkter for de ulike foredragene i streamen

Under er en oversikt over tidspunktene for de ulike foredragene i streamen med en lenke som hopper direkte til foredraget du vil se. Det er også mulig å bruke funksjonen "chapters" i Vimeo for å navigere mellom de ulike foredragene.

00:06 Ve​lkommen​

​Velkommen - Hopp til dette tidspunktet i streamen​

Leder Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering HSØ, Kristijane Cook Hvaal

En fullsatt sal sett bakfra med en person stående på scenen

Kristijane Cook Hvaal, leder for regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering HSØ ønsker velkommen

00:24 Åpning av konferansen v/ Terje Rootwelt

​​Åpning av konferansen v/ Terje Rootwelt - Hopp til dette tidspunktet i streamen

Administrerende direktør HSØ RHF, Terje Rootwelt

Terje Rootwelt på storskjem i konferansesal

Administrerende direktør Terje Rootwelt åpner konferansen

04:25 Åpning av konferansen v/ Kristijane Cook Hvaal

​​Åpning av konferansen v/ Kristijane Cook Hvaal - Hopp til dette tidspunktet i streamen

Leder Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering HSØ, Kristijane Cook Hvaal

Kristijane Cook Hvaal som står på scenen

Kristijane Cook Hvaal, leder for regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering HSØ åpner konferansen

10:34 Fullskala simulering fra scenen 

Fullskala simulering fra scenen ​​- Hopp til dette tidspunktet i streamen

Overlege anestesiologi OUS, Guro Grindheim

Guro Grindheim står på scenen og snakker

Guro Grindheim, overlege anestesiologi OUS

Seks personer som sitter på stoler på scnenen og snakker sammen

Fullskala simulering fra scenen leder av Guro Grindheim

1:12:50 Velkommen tilbake etter pausen 

Velkommen tilbake etter pausen ​​- Hopp til dette tidspunktet i streamen

Leder Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering HSØ, Kristijane Cook Hvaal

Nærbilde av Kristijane Cook Hvaal som snakker ut mot salen

Kristijane Cook Hvaal gir informasjon etter pausen

1:13:38 Hvem kan simulere og hvordan få det til? 

Hvem kan simulere og hvordan få det til? ​​- Hopp til dette tidspunktet i streamen

Koordinator RegSim Vest, Christian Søreide

Christian Søreide står og ser utover med mørk bakgrunn bak seg

Christian Søreide, Koordinator RegSim Vest

1:40:12 Simulering med virtuell virkelighet (VR) 

Simulering med virtuell virkelighet (VR) ​​- Hopp til dette tidspunktet i streamen

Tidligere utdanningsansvarlig avdelingsoverlege BUP Sykehuset Innlandet, Mette Hvalstad

To personer som sitter på stoler på scnenen og en LIS som står med VR-briller på

Mette Hvalstad, Johnny Sandaker og Henza Anwar viser simulering med VR

Tre personer står på scenen og snakker sammen. Den i midten holder en mikrofon og har ordet

Johnny Sandaker, Henza Anwar og Mette Hvalstad

2:10:05 Spørsmålsrunde 

Spørsmålsrunde - Hopp til dette tidspunktet i streamen​​

Overlege anestesiologi OUS, Guro Grindheim, koordinator RegSim Vest, Christian Søreide og tidligere utdanningsansvarlig avdelingsoverlege BUP Sykehuset Innlandet, Mette Hvalstad

Fem personer som står på scnenen og svarer på spørsmål fra salen

Spørsmålsrunde med Guro Grindheim, Christian Søreide, Mette Hvalstad og Johnny Sandaker, ledet av Kristijane Cook Hvaal.

2:36:52 Når noe går galt – hvordan kan vi ta vare på doktor’n? 

Når noe går galt – hvordan kan vi ta vare på doktor’n? - Hopp til dette tidspunktet i streamen

Rådgiver ved Villa Sana og spesialist i arbeidsmedisin, PhD, MHA, Karin Isaksson Rø

Karin Isaksson Rø som står og snakker på scenen

Karin Isaksson Rø, Rådgiver ved Villa Sana og spesialist i arbeidsmedisin, PhD, MHA

​​3:25:36 Hvem kan bidra med hva for å heve kvaliteten i legers spesialistutdanning? Roller og ansvar 

Hvem kan bidra med hva for å heve kvaliteten i legers spesialistutdanning? Roller og ansvar ​- Hopp til dette tidspunktet i streamen

Paneldiskusjon med LIS, utdanningsansvarlig overlege, leder utdanningsvirksomhet, leder regionalt spesialitetsvist råd for LIS-utdanning, regionalt helseforetak, regionalt utdanningssenter for LIS, Den norske legeforening, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet

Ni personer som sitter på stoler på scnenen og en som står og stiller spørsmål under debatt

Paneldiskusjon ledet av Kristijane Cook Hvaal

Personer som sitter på stoler på scenen, noen ser vi bakfra andre fra siden. En person står til høyre og snakker

Paneldiskusjon ledet av Kristijane Cook Hvaal

Deltakere og deres roller:

LIS: Lege i spesialisering avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi, Karina Zwart

Karina Zwart står på scenen og snakker

Karina Zwart

UAO: Overlege klinikk for bildediagnostikk St. Olavs hospital, Marit Morken

Marit Morken står på scenen og snakker

Marit Morken

Leder utdanningsvirksomhet: Direktør ved barne- og ungdomsklinikken Helse Bergen, Ansgar Berg

Ansgar Berg står på scenen og snakker

Ansgar Berg

Leder RegRåd: Overlege avdeling for urologi Helse Bergen, Gigja Gudbrandsdottir

Gigja Gudbrandsdottir står på scenen og snakker

Gigja Gudbrandsdottir

RHF: Direktør personal og kompetanseutvikling Helse Sør-Øst RHF, Svein Tore Valsø

Svein Tore Valsø står på scenen og snakker

Svein Tore Valsø

RegUt: Utdanningskoordinerende overlege Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering Helse Sør-Øst, Kari Kjeldstadli

Kari Kjeldstadli står på scenen og snakker

Kari Kjeldstadli

DNLF: Leder seksjon for utdanning - utvikling, medisinsk fagavdeling Legeforeningen, Nina Evjen

Nina Evjen står på scenen og snakker

Nina Evjen

HDIR: Prosjektleder, avdeling retningslinjer og fagutvikling Helsedirektoratet, Heidi Stien

Heidi Stien står på scenen og snakker

Heidi Stien

HOD: Spesialrådgiver, spesialisthelsetjenesteavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet, Synnøve Roald

Synnøve Roald står på scenen og snakker

Synnøve Roald

​​4:37:40 Hvordan sikre kvalifiserte spesialister? Samtale om hvordan kompetansevurdering kan gjennomføres i helsetjenesten

Hvordan sikre kvalifiserte spesialister? Samtale om hvordan kompetansevurdering kan gjennomføres i helsetjenesten​​ - Hopp til dette tidspunktet i streamen

Seniorrådgiver Helsedirektoratet, Marie Thoresen og utdanningsansvarlig overlege Stavanger universitetssykehus, Torhild Veen

To personer som sitter på stoler på scenen og snakker sammen

Utdanningsansvarlig overlege Stavanger universitetssykehus, Torhild Veen og  Seniorrådgiver Helsedirektoratet, Marie Thoresen

5:01:16 Avslutning

Avslutning​​ - Hopp til dette tidspunktet i streamen​

Leder Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering HSØ, Kristijane Cook Hvaal

Kristijane Cook Hvaal står på scenen og takker for en fin dag

Kristijane Cook Hvaal avslutter årets konferanse

 
​​

​​Om årets konferanse

Temaet for årets spesialisutdanningskonferanse for leger var kvalitet og kompetanse.

Første del av konferansen foregikk i to ulike sesjoner:

Sesjon 1: Økt kompetanse og høyere kvalitet gjennom simulering

Sesjon 2: Felles kompetansemål – Hvordan sikre relevans for kompetanse i paraklinisk virksomhet?

Sesjon 2 var en tilbud for fysiske deltagere og ble gjennomført som en workshop i et annet rom enn selve konferansen. Denne sesjonen ble derfor ikke streamet. Sesjon 1 tok sted i konferansesalen og ble streamet.

Her kan du se programmet til konferansen: 


Foto: RegUt HSØ, Spesialistutdanningskonferansen for leger 2022, fotograf Kilian Munch

Fant du det du lette etter?