Oversikt utdanningsløp i del 2 og 3

I de fleste utdanningsløpene går LIS direkte fra del 1 til del 3.

​Etter å ha fullført del 1, ansettes alle LIS i en del 3-stilling. Flere av spesialitetene innen kirurgi og medisin har felles læringsmål. Disse læringsmålene inngår i del 2 og skal oppfylles mens LIS er ansatt i del 3-stillingen.

For alle andre spesialiteter er det en direkte overgang fra del 1 til del 3. For mer informasjon, klikk på lenkene nedenfor.

Spesialiteter med direkte overgang til del 3

LIS som følger disse spesialistutdanningene går direkte fra del 1 til stilling i del 3.

 • Anestesiologi (ANE)
 • Arbeidsmedisin (ARB)
 • Barne- og ungdomspsykiatri (BUP)
 • Barnesykdommer (PED)
 • Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR)
 • Fødselshjelp- og kvinnesykdommer (GYN)
 • Hud- og veneriske sykdommer (HUD)
 • Immunologi og transfusjonsmedisin (ITR)
 • Klinisk farmakologi (KLF )
 • Klinisk nevrofysiologi (KNF)
 • Maxillofacialkirurgi (MAX)
 • Medisinsk biokjemi (MBK)
 • Medisinsk genetikk (GEN)
 • Medisinsk mikrobiologi (MMB)
 • Nevrologi (NEV)
 • Nevrokirurgi (NKI)
 • Nukleærmedisin (NUK)
 • Onkologi (ONC)
 • Ortopedisk kirurgi (ORT)
 • Patologi (PAT)
 • Psykiatri (VOP)
 • Radiologi (RAD)
 • Revmatologi (REV)
 • Rus- og avhengighetsmedisin (RUS)
 • Øre-nese-halssykdommer (ØNH)
 • Øyesykdommer (ØYE)

Spesialiteter med del 2 (indremedisinske fag)

LIS som følger disse spesialistutdanningene skal gjennomføre del 2-læringsmål i «felles indremedisinske fag (FIM)». Dette skal de gjøre mens de er i del 3-stilling. Se også utfyllende informasjon i temaheftet Felles læringsmål for indremedisinske spesialiteter del 2 (PDF).

 • Akutt- og mottaksmedisin (AMM)
 • Blodsykdommer (BLS)
 • Endokrinologi (END)
 • Fordøyelsessykdommer (FOR)
 • Geriatri (GER)
 • Hjertesykdommer (HJS)
 • Indremedisin (MED)
 • Infeksjonssykdommer (INF)
 • Lungesykdommer (LUN)
 • Nyresykdommer (NYR)

Spesialiteter med del 2 (kirurgiske fag)

LIS som følger disse spesialistutdanningene skal gjennomføre del 2 læringsmål i «felles kirurgiske fag (FKI)». Dette skal de gjøre mens de er i del 3-stilling. Se utfyllende informasjon i temaheftet Felles læringsmål for kirurgiske spesialiteter del 2 (PDF).

 • Barnekirurgi (BAK)
 • Bryst- og endokrinkirurgi (BEK)
 • Gastroenterologisk kirurgi (GAK)
 • Generell kirurgi (KIR)
 • Karkirurgi (KAK)
 • Plastikkirurgi (PLA)
 • Thoraxkirurgi (THX)
 • Urologi (URO)
Fant du det du lette etter?