Om Kompetanseportalen - Dossier

Kompetanseportalen skal støtte prosessen og dokumentasjonen av utdanningsforløpet for leger i spesialisering (LIS).  Den enkelte LIS sin leder, veileder og supervisører har en sentral rolle i oppfølgingen av læringsløpet. Verktøyet er til bruk for registrering av innfridde læringsaktiviteter og godkjente læringsmål, samt dokumentasjon av veiledningssamtaler.

Kompetanseportalen gir LIS en god oversikt over hva som kreves for å oppnå de ulike læringsmålene, følge egen fremdrift samt holde oversikt over planlagte og gjennomførte veiledningssamtaler.

Leder kan godkjenne LIS sine læringsmål, og holde oversikt over LIS sin progresjon.

Supervisør får e-postvarsel når LIS har sendt en læringsaktivitet for signering, og kan logge inn og signere læringsaktiviteten.

Veileder vil ha alle veiledningssamtaler samlet i Kompetanseportalen, og kan dermed følge opp egne utdanningskandidater.

Se under for nærmere beskrivelse av de ulike rollene:

Kompetanseportalens funksjon for LIS

 • Se læringsmålplan etter tildeling fra leder
 • Angi veileder, invitere til ny samtale, skrive forberedelse til samtale og referat
 • Registrere fullførte læringsaktiviteter 
 • Sende gjennomførte læringsaktiviteter til signering
 • Laste opp relevante vedlegg til læringsmål som dokumentasjon
 • Legge til kommentarer på læringsmål, samt på læringsaktiviteter det kreves kommentar på
 • Sette læringsmål fullført med fullført dato og kommentar. Sende læringsmål til leder/ delegert godkjenner
 • Kalle tilbake læringsmål som er sendt til godkjenning

Kompetanseportalens funksjon for veileder

 • Veileder blir registret av LIS (eventuelt leder) og vil få opp fanen «Mine utdanningskandidater» 
 • Kan opprette en samtale, skrive forberedelse og referat, og ferdigstille en veiledningssamtale 
 • Kan følge LIS sin progresjon i læringsmålplanene 
 • Kan skrive inn kommentarer og laste opp dokumentasjon til læringsmål

Kompetanseportalens funksjon for supervisør

 • Supervisør blir valgt av LIS og vil få opp fanen «Mine medarbeidere», og underfanen «Signering krav/læringsaktivitet»
 • Kan signere en læringsaktivit et og legge til eventuelle kommentarer ved signering

Kompetanseportalens funksjon for leder 

 • Kan tildele læringsmålplan med lokale læringsaktiviteter til sine LIS. Kan slette en tildelt plan som ikke er påbegynt 
 • Kan godkjenne og avvise/ returnere læringsmål og legge inn kommentar til læringsmålet 
 • Kan se grunnlaget for godkjenning av læringsmål. Godkjenningsgrunnlaget inneholder blant annet informasjon om læringsmålet, tilknyttede læringsaktiviteter og status på disse
 • Kan se veileder som LIS har registret. Leder kan også registrere veileder for LIS
 • Kan se LIS sin progresjon ved hjelp av statusdashboard på læringsaktiviteter og læringsmål. Kan også følge LIS sin progresjon i læringsmålplanen
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.