Om Kompetanseportalen - Dossier

Kompetanseportalen skal støtte prosessen og dokumentasjonen av utdanningsforløpet for leger i spesialisering (LIS).  Den enkelte LIS sin leder, veileder og supervisører har en sentral rolle i oppfølgingen av læringsløpet. Verktøyet er til bruk for registrering av innfridde læringsaktiviteter og godkjente læringsmål, samt dokumentasjon av veiledningssamtaler.

Kompetanseportalen gir LIS en god oversikt over hva som kreves for å oppnå de ulike læringsmålene, følge egen fremdrift samt holde oversikt over planlagte og gjennomførte veiledningssamtaler.

Leder kan godkjenne LIS sine læringsmål, og holde oversikt over LIS sin progresjon.

Supervisør får e-postvarsel når LIS har sendt en læringsaktivitet for signering, og kan logge inn og signere læringsaktiviteten.

Veileder vil ha alle veiledningssamtaler samlet i Kompetanseportalen, og kan dermed følge opp egne utdanningskandidater.

Se under for nærmere beskrivelse av de ulike rollene:

Kompetanseportalens funksjon for LIS

 • Se læringsmålplan etter tildeling fra leder
 • Registrere veileder, invitere til ny veiledningssamtale, lage forberedelse til samtale, samt skrive referat

 • Registrere fullførte læringsaktiviteter 

 • Sende gjennomførte læringsaktiviteter til signering

 • Legge til kommentarer på læringsmål og læringsaktiviteter

 • Laste opp relevante vedlegg til læringsmål som dokumentasjon

 • Sette læringsmål som fullført, med fullført dato og kommentar

 • Sende læringsmål til leder/ delegert godkjenner for godkjenning

 • Kalle tilbake læringsmål som er sendt til godkjenning

Kompetanseportalens funksjon for veileder

Veileder blir registret av LIS (eventuelt leder) og får da fanen «Mine veiledningskandidater»

 • Invitere til ny veiledningssamtale, lage forberedelse til samtale, skrive referat, samt ferdigstille en veiledningssamtale 

 • Følge LIS sin progresjon i læringsmålplanene 

 • Skrive inn kommentarer og laste opp dokumentasjon til læringsmål

Kompetanseportalens funksjon for supervisør

Supervisør blir valgt av LIS og får da fanen «Signering krav/læringsaktivitet»

 • Signere læringsaktiviteter
 • Legge til eventuelle kommentarer ved signering

Kompetanseportalens funksjon for leder 

 • Tildele læringsmålplaner til sine LIS
 • Slette en tildelt plan som ikke er påbegynt og arkivere planer som er påbegynt

 • Markere krav / læringsaktiviteter som innfridd på vegne av LIS

 • Godkjenne og avvise/ returnere læringsmål og legge inn kommentar til læringsmålet 

 • Se grunnlaget for godkjenning av læringsmål. Godkjenningsgrunnlaget inneholder blant annet informasjon om læringsmålet, tilknyttede læringsaktiviteter og status på disse

 • Se veileder LIS har registret, og kan registrere veileder for LIS

 • Se informasjon på LIS sin personalia fane

 • Følge LIS sin progresjon ved hjelp av statusdashboard, samt i læringsmålplanen

 • Har tilgang til rapporter på egen seksjon / avdeling


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.