Om gammel ordning og overgang til ny

Her finner du som er LIS i gammel ordning informasjon om tellende timer på digitale kurs, regler for godkjenning etter gammel ordning, overgangsregler og lignende.

Tellende timer - digitale kurs for LIS i gammel ordning

Reglene i gammel ordning for spesialistutdanning av leger krever et visst antall timer kurs. Digital undervisning legges ofte opp annerledes enn forelesninger for et fysisk auditorium, med kortere, mer kompakte forelesninger. Resultat blir at enkelte kurs får lavere timetall. Helsedirektoratet har avklart med de regionale utdanningssentrene at timetallet for digitale kurs vil godkjennes som svarende til timetallet på fysiske kurs.


Regler for godkjenning etter gammel ordning for spesialistutdanning

For leger som skal søke spesialistgodkjenning etter gammel ordning, gjelder fortsatt det gamle regelverket. Du finner informasjon om disse reglene, inkludert hvilke kurs og prosedyrer som er obligatoriske, attester og lignende på Helsedirektoratets sider for hver enkelt spesialistutdanning. Klikk på lenken "Spesialistutdanning for leger (Hdir)" under, skroll deg ned til avsnittet "Alle spesialiterer (ny og gammel spesialistutdanning)", og velg din spesialitet.Har du spørsmål om overgangsregler?

Spesialistforskriftens §37 beskriver gjeldende overgangsregler.

Du finner også informasjon om overgangsregler hos Helsedirektoratet:

Hvis du har spørsmål om overgangsregler, kan du kontakte Helsedirektoratet. Kontaktinformasjonen finner du nederst på denne siden:

Kontakt autorisasjon og spesialistutdanning (Hdir)


Dokumentasjon i Kompetanseportalen av tidligere oppnådd kompetanse

Gjelder LIS i del 2/3 i spesialisthelsetjenesten som går fra gammel til ny ordning, eller kommer fra utlandet.

Du finner informasjon om hvordan å dokumentere tidligere oppnådd kompetanse i Kompetanseportalen her:

Fant du det du lette etter?