Om gammel ordning og overgang til ny

Her finner du som er LIS i gammel ordning informasjon om etterregistrering av tidligere oppnådde læringsmål, overgangsregler og lignende.

Hvordan kan LIS som går fra gammel til ny ordning få dokumentert tidligere oppnådd kompetanse i Kompetanseportalen?

Tverregional arbeidsgruppe for drift og videreutvikling av Kompetanseportalen har laget et dokument til LIS som skal konvertere fra gammel til ny ordning, som beskriver den tekniske fremgangsmåten for å få registrert tidligere kompetanse i Kompetanseportalen.

Dokumentet, «Prosess for etterregistrering av tidligere oppnådde læringsmål i Kompetanseportalen», gir en stegvis forklaring på hvordan du som LIS går frem. Det er kun oppnådde læringsmål som skal registreres og godkjennes, det er ikke nødvendig å registrere tidligere gjennomførte læringsaktiviteter.

 

Har du spørsmål om overgangsregler?

Helsedirektoratet har lagt ut informasjon om overgangsregler på sin nettside:

Hvis du har spørsmål du vil stille om overgangsregler, kan du kontakte Helsedirektoratet. Kontaktinformasjonen finner du nederst på denne siden:

Kontakt autorisasjon og spesialistutdanning (Hdir)

 

Tellende timer - digitale kurs for LIS i gammel ordning

Reglene i gammel ordning for spesialistutdanning av leger krever et visst antall timer kurs. Digital undervisning legges ofte opp annerledes enn forelesninger for et fysisk auditorium, med kortere, mer kompakte forelesninger. Resultat blir at enkelte kurs får lavere timetall. Helsedirektoratet har avklart med de regionale utdanningssentrene at timetallet for digitale kurs vil godkjennes som svarende til timetallet på fysiske kurs.

Fant du det du lette etter?