Om de regionale utdanningssentrene


For å ivareta de regionale utdanningssentrenes ansvar, er det opprettet regionale råd/utvalg for LIS-utdanning i hver sykehusspesialitet.


Lenkene under tar deg videre til informasjon knyttet til hvert enkelt RegUt.

  

Fant du det du lette etter?