Om de regionale utdanningssentrene

Utdanningssentrene er opprettet regionvis av de regionale helseforetakene på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, i samsvar med spesialistforskriften §4. Sentrene skulle «ivareta læringsaktiviteter og andre oppgaver i ny ordning for legenes spesialistutdanning» og organiseres i henholdsvis Universitetssykehuset i Nord-Norge, St. Olavs hospital, Helse Bergen og Oslo universitetssykehus.

RegUt har felles styringssystem og rapporterings- og beslutningslinjer. Mandatet​ ​er tverregionalt og beskriver formål, organisering, rapportering, samarbeidsforhold og hovedoppgaver, med denne innledningen:

Ny modell for spesialistutdanning av leger gir helseforetakene ansvar for planlegging og gjennomføring av utdanningsløpene for legene i spesialisering. 

Formålet med de regionale utdanningssentrene er:

  • Bedre kvalitet, effektivitet, forutsigbarhet og progresjon i utdanningsløpene.
  • Bedre kvalitet på utdanningen gjennom å etablere et godt samarbeid om utdanningsløp, læringsaktiviteter, veiledning og kompetansevurdering slik at en oppnår et likeverdig utdanningstilbud regionalt og nasjonalt.

​​
​Regionale spesialitetsvise råd for LIS-utdanning

For å bidra til at RegUt kan innfri formålet, er det opprettet spesialistutdanningsråd for hver sykehusspesialitet i hver region med representanter fra alle utdanningsvirksomheter.

​​
​Felles dokumenter for RegUt

I dokumentene under redegjør vi for 

  • hvordan vi utvikler læringsaktivitetene Helsedirektoratet anbefaler for spesialistutdanningene

Tverregional rutine for RegUt. Ny- og videreutvikling av nasjonale læringsaktiviteter i spesialistutdanning av leger 

  • hvem som gjør hva i planlegging, gjennomføring, kvalitetssikring og utvikling av kurs

Tverregionalt dokument for RegUt. Kurs i legers spesialistutdanning – ansvar og oppgaver 

  • hvordan vi behandler forslag om endringer i henholdsvis Helsedirektoratets anbefalinger om læringsaktiviteter og læringsmålene i spesialistforskriften

Tverregional rutine for RegUt. Behandling av forslag om endring i Helsedirektoratets anbefalinger om læringsaktiviteter for spesialistutdanning av leger i spesialisthelsetjenesten

Tverregional rutine for RegUt. Behandling av forslag om endring i læringsmål og tilhørende utdypende tekst for spesialistutdanning av leger


Ansvaret for oppgavene RegUt skal utføre innen hver spesialistutdanning er fordelt regionvis og omtales som fagkontaktansvar​.

Se alle nyhetene
Fant du det du lette etter?