Temahefter om læringsmål

Nå ligger temahefter for hver spesialitet ute på denne nettsiden.

​Temaheftene er utarbeidet av Elisabeth Arntzen, prosjektleder i det nasjonale LIS-prosjektet.

Temaheftene inneholder Kliniske læringsmål med utdypende tekst til læringsmålene og nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter (kurs og prosedyrelister).

Listen med lenke til temaheftene ligger finner du under undertitttelen Temahefter om læringsmål og læringsaktiviteter for alle spesialiteter.