Systematisk årlig justering av kursavgifter og honorarer - kurs for leger i spesialisering (LIS)

Satsene for kursavgifter og honorarer vil økes hvert år per 1. juli, i samsvar med tilnærmet årlig konsumprisindeks/lønnsregulering. Satsen vil for 2021 være 2 %.

regionalt utdanningssenter logo

Informasjon om de nye satsene publiseres på nettsiden seks måneder før de gjøres gjeldende. På den måten sikrer vi at kurs annonseres med rett kursavgift, og at undervisere og kursledere forespeiles rett honorar.

Kursavgifter og honorarer til kursledere og forelesere i regi av de regionale utdanningssentrene (RegUt), ble opprinnelig fastsatt av Tverregional koordinerende arbeidsgruppe for LIS-utdanningen (TKA).

Satsen vil for 2021 være 2 %.
 

Kursavgiften fra 1. juli 2021 er som følger:

1 dag: 3100,-
2 dager: 4100,-
3 dager: 5100,-
4 dager: 6200,-
5 dager: 7200,-
 

Honorarer fra 1. juli 2021 er som følger:

Kursledelse per dag: 7300,-
Forelesning 15-30 minutter (per påbegynte halvtime): 2500,-
Interaktiv undervisning med en lærer pr 60 min: 3600,-
Interaktiv undervisning med to eller flere lærere pr 60 min: 2100,-
Gruppeundervisning 60 min per lærer: 1300,-
Utenlandske innleide eksperter: Etter avtale