Systematisk årlig justering av kursavgifter og honorarer - kurs for leger i spesialisering (LIS)

Satsene for kursavgifter og honorarer vil økes hvert år per 1. juli, i samsvar med tilnærmet årlig konsumprisindeks/lønnsregulering. Satsen vil for 2022 være 2 %.

regionalt utdanningssenter logo

Informasjon om de nye satsene publiseres på nettsiden seks måneder før de gjøres gjeldende. På den måten sikrer vi at kurs annonseres med rett kursavgift, og at undervisere og kursledere forespeiles rett honorar.

Kursavgifter og honorarer til kursledere og forelesere i regi av de regionale utdanningssentrene (RegUt), ble opprinnelig fastsatt av Tverregional koordinerende arbeidsgruppe for LIS-utdanningen (TKA).

Satsen vil for 2022 være 2 %.
 

Kursavgiften fra 1. juli 2022 er som følger:

1 dag: 3200,-
2 dager: 4200,-
3 dager: 5300,-
4 dager: 6300,-
5 dager: 7300,-
 

Honorarer fra 1. juli 2022 er som følger:

Originalforelesninger per påbegynte kvarter: 1275,-
Gruppeundervisning per påbegynte kvarter: 330,-
Gruppeundervisning med særlige forberedelser per påbegynte kvarter – sats ved en instruktør: 920,-
Gruppeundervisning med særlige forberedelser per påbegynte kvarter – sats ved to eller flere instruktører: 535,-
Paneldeltakelse (kan utbetales inntil én gang per kursdag): 1225,-
Utenlandske undervisere: Honorar etter avtale
Kursledelse per kursdag: 7450,-