Smittevern på kurs for LIS

Informasjon fra de regionale utdanningssentrene om smittevern på kurs for leger i spesialisering

 

Covid-19

​Til deg som skal delta på, forelese ved eller lede kurs for leger i spesialisering

De regionale utdanningssentrene er ansvarlig arrangør for kursene, men den praktiske gjennomføringen av smittevern må vi overlate til kursleder, deltakere, forelesere og de som drifter kurslokalene.

Vi forholder oss til Folkehelseinstituttets råd til spesialisthelsetjenesten og Helsedirektoratets nasjonale veileder «Koronavirus – beslutninger og anbefalinger», men har inntil videre valgt å begrense antallet kursdeltakere til maksimalt 50.

Vi ber alle som skal være til stede om å følge smittevernsanbefalingene for kurs og møter i spesialisthelsetjenesten slik at det blir så trygt som mulig å delta:

• Deltakelse på kurs forutsetter at du ikke har luftveissymptomer eller er i hjemmeisolering eller karantene.

• Håndhygiene må gjennomføres i henhold til gjeldende anbefalinger, og er særlig viktig dersom det skal benyttes felles utstyr eller dersom det serveres mat og drikke. Det regionale utdanningssenteret som arrangerer kurset vil sørge for at det er mulig å vaske/sprite hendene i kurslokalene, men vi oppfordrer alle til å ha med en egen liten flaske håndsprit i tillegg.

• Alle tilstedeværende må holde minst én meters avstand i alle situasjoner; når man kommer og går, og underveis i kurset.

• Retningslinjer for kurs i praktiske prosedyrer som umuliggjør én meters avstand er ikke avklart.

• Dersom det serveres mat, skal den være ferdig tilberedt i individuelle porsjoner.

• I tillegg til rådene på fhi.no, har FHI foreslått muntlig at deltakere bør oppfordres til faste plasser under forelesninger og at det legges opp til faste grupper for samarbeidsoppgaver og i spisepauser.

Det regionale utdanningssenteret som arrangerer kurset, vil i samarbeid med kursleder ha oversikt over hvem som er til stede og kontaktinformasjon til disse for å sikre rask smitteoppsporing hvis det blir nødvendig.