Refusjon for kurs- og reisekostnader

Det gis refusjon for avgifter til avlyste kurs på bakgrunn av koronasituasjonen. Det samme gjelder for reisekostnader.

Foto: CDC

​For kursdeltakere:

Kursavgift: Refunderes av RegUt. Kontakt oss

Reisekostnader: Deltakere som har reisekostnader som ikke dekkes av forsikring, kan søke og få disse refundert gjennom Utdanningsfond III, som om man har gjennomført kurset. Informasjon fra Legeforeningen

For kursledere og undervisere:

Reisekostnader: Kursledere og undervisere som har reisekostnader som ikke dekkes av forsikringen, vil få faktiske reiseutlegg dekket av RegUt etter etablerte rutiner. Kontakt oss

Honorering: RegUt er oppmerksomme på at det er gjort et stort forarbeid til kursene. Vi vil komme tilbake med informasjon om en løsning for tapt honorar.

Les også: