Podcast

Podcaster skal hjelpe LIS-legene å nå læringsmålene i felles kompetansemål (FKM). Du finner podcastene med grunnlagsdokumenter i læringsportalen i din region.

Her kan du høre et eksempel på en podcast. Reidun Førde ved senter for etikk intervjues innen temaet: Hva er etisk akseptabel behandling for et barn med alvorlig hjerneskade?

Før du hører på podcasten er det nyttig å lese to dokumenter som hører sammen med podcasten.

Hvis du har problemer med å åpne podcasten fra en pc tilknyttet et HF, kan du bruke mobiltelefon eller nettbrett.