Ortopedisk kirurgi – informasjonspakken er klar

Arbeidet med å importere læringsmål, utdypende tekst og nasjonalt anbefalte kurs og prosedyrer for de 42 spesialitetene samt del 2 kirurgi og del 2 indremedisin er i gang. Etter planen er alle spesialitetene ferdig importert til kompetanseportalen (Dossier) innen 19. november 2018 når LIS-prosjektet avsluttes.

Illustrasjonsfoto: Pixabay

​Informasjonspakker til alle spesialitetene blir laget i det nasjonale LIS-prosjektet. Ortopedisk kirurgi er først ferdig. Informasjonspakkene for alle spesialitetene vil bli lagt ut fortløpende på denne nettsiden.

Informasjonspakken inneholder følgende dokumenter:

  1. Temaheftet «Ortopedisk kirurgi (ORT) – 04.11.18». Temaheftet inneholder et oppsett med sitat fra de forskriftsfestede læringsmålene, den utdypende teksten til læringsmålene og de nasjonalt anbefalte kursene og prosedyrene. Det er også vist hvordan dette struktureres for import i  kompetanseportalen/Dossier. Felles kompetansemål (FKM) vil importeres nasjonalt og benyttes av alle spesialitetene.
  2. Brukerveileder «BV-1 Nasjonal import – Læringsmål, utdypende tekst, nasjonalt anbefalte kurs og prosedyrer (04.11.18)». Her beskrives arbeidet med den nasjonale importen av læringsmål, utdypende tekst, nasjonalt anbefalte kurs og prosedyrer.
  3. Brukerveileder «BV-2 Justering av Excel-arbeidsdokument - Tilpasse v2.0 til import dokument v3.0 (04.11.18)» . Her beskrives hvordan arbeidsdokumentet Excel v2.0 kan tilpasses import dokumentet versjon 3.0, slik at helseforetakene/sykehusene kan fortsette sitt arbeid i Excel-arbeidsdokument versjon 2.0.
  4. Brukerveileder «BV-3 Lokale læringsaktiviteter – Innhold og oppsett til alle formål». Her er det på mottaksprosjektenes oppfordring laget eksempler på formulering av lokale læringsaktiviteter og hvordan læringsaktiviteter vil se ut i kompetanseportalen/Dossier.
  5. Excel import versjon 3.0: Se «ORT Ortopedisk kirurgi v3.0 (30.10.18)» Dette er importversjonen av Excel-dokumentet for nasjonal import (jfr. temaheftet ««Ortopedisk kirurgi (ORT) – 04.11.18»)
    Det er i tillegg laget brukerveiledning for superbrukeren innen kompetanseportalen/Dossier som manuelt skal legge lokale læringsaktiviteter inn i kompetanseportalen/Dossier. Den vil om kort tid bli lagt ut på denne nettsiden.