Ny og mer effektiv måte å registrere flere repetisjoner av en prosedyre i Kompetanseportalen

Et nytt grensesnitt for prosedyrelister er nå på plass i Kompetanseportalen. Funksjonaliteten gjør det raskere å registrere flere repetisjoner av en prosedyre.

Nytt grensesnitt for prosedyrer i Kompetanseportalen
Det har kommet en ny knapp som heter "Åpne prosedyreliste" i Kompetanseportalen, i sammenheng med et nytt grensesnitt for prosedyrelister


Kompetanseportalen har utviklet en ny og mer effektiv måte å registrere flere repetisjoner av en prosedyre på. I det nye grensesnittet er det mulig å:

  • favoritt-markere prosedyrer du vil ha øverst i visningen
  • enkelt søke etter en spesifikk prosedyre
  • registrere flere repetisjoner av en prosedyre på en gang, ved å skrive inn antallet du ønsker å registrere

Se vedlagt brukerveiledning og lynguide for mer informasjon: