Ny leder for utdanningssenteret i Helse Sør-Øst

Mange tror den nye lederen Kristijane Cook Hvaal er nederlandsk. Det er hun ikke.

Kristijane Cook Hvaal begynte denne uken som leder for Regut Helse Sør-Øst. Hun kommer fra en stilling som utdanningssjef i Vestre Viken. Foto: Morten Hvaal

- Navnet kommer av at min far het Jan Kristen, og på mystisk vis ble jeg hetende Kristijane. Det er ikke lov med bokstavene i og j ved siden av hverandre, lærte vi på skolen. Så hver gang jeg skrev navnet mitt, fikk jeg rød strek, forklarer bergenseren, født og oppvokst.

Den røde tråden i samfunnsviterens akademiske og yrkesmessige karriere er ledelse. Politisk ledelse var temaet for hovedfaget i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Og doktoravhandlingen som Kristijane fullførte i 2004 ved Norges Handelshøyskole handlet også om ledelse, nærmere bestemt lederlegitimitet.

Hun forklarer:

- Den formelle makten som lederen har, er ofte ikke nok for å få ansatte til å bidra godt. Lederen må også opparbeide legitimitet, altså kred og tillit, for at ting skal skje. Dette er særlig viktig i virksomheter hvor de ansattes kompetanse veier tungt for resultatene.

Forsket på ledelse i sykehus

Doktoravhandlingen bygger på materiale fra Rikshospitalet og Haukeland universitetssykehus.

- Legitimitet som leder var ikke noe jeg plutselig begynte å tenke på etter doktorgraden. Jeg var leder i mange år både før og etter at jeg skrev avhandlingen, og jeg har mange tanker om hva legitimitet betyr for å få effekt som leder. Så jeg legger enormt mye i legitimitet, sier hun.

Kristijane har bred bakgrunn fra ledelse i næringsliv og offentlig virksomhet. Hun kan også vise til en rekke styreverv i ulike sektorer. Ingen trenger å være i tvil om at hun har omfattende ledererfaring, viser den imponerende CVen

Menneskene og systemene

- Hva blir din strategi for å etablere kred som leder for Regut?

- For det første venter jeg av meg selv at jeg forstår systemene, beslutningsprosessene og strukturene rundt meg. Det blir viktig å ha en god forståelse av hva som må løses på kort sikt og hva som må løses på lang sikt. For det andre blir det viktig å forstå menneskene og ta dem på alvor. Her gjelder det å kunne navigere i landskapet mellom menneskene og systemene. Det gjelder å ikke se seg blind verken på skogen eller trærne, mener den nye senterlederen som denne uken overtar sjefsstolen etter Bernt Møst Lien. Hun kommer fra stilling som utdanningssjef i Vestre Viken.

- Utdanning er et samfunnsansvar og en av spesialisthelsetjenestens fire hovedoppgaver, sammen med pasientbehandling, forskning og pasientopplæring, ifølge Kristijane.

Før Vestre Viken ledet hun forretningsutvikling i den norske teknologibedriften 24SevenOffice. I løpet av hennes tre år på Aker Brygge bidro hun til å få bedriften på børs.

Går vi lenger tilbake, møter vi Kristijane i rollen som partner i PricewaterhouseCoopers Norge (PwC), hvor hun var administrerende direktør for et av konsernets underselskaper. Det var frem til 2015.

Nå er det Regut som gjelder.

Utfordringene fremover

- Hva er utfordringene fremover for de fire regionale utdanningssentrene?

- Det blir viktig å vurdere om noen av arbeidsprosessene kan gjøres mer effektive. Vi må også jobbe med hvordan vi kan ivareta et godt samarbeid med helseforetakene og de andre utdanningssentrene. Vi skal heller ikke glemme lærestedene, legeforeningen oghelsedirektoratet. Og vi skal drive i tråd med mandatet vårt. Jeg tenker at for å få det til, må vi brette opp ermene, sette oss ned og snakke sammen. 

- Du har ikke-medisinsk bakgrunn. Hva tenker du om det?

- Fra doktorgraden har jeg forskningskompetanse. Det gir en forståelse for en analytisk tilnærming til et problem og ferdigheter i å reflektere. Jeg vil være ydmyk, lytte og tilstrebe å forstå hvordan tingene ser ut fra forskjellige sider. Det at jeg representerer en annen kompetanse bidrar forhåpentligvis til at vi kan finne gode løsninger sammen. Det er målet. 

Kommunikasjon begynner på K

- Jeg kan en del om virksomhetsforståelse, systemer, strukturer. Jeg kan mye om endringsledelse. Jeg tenker at de kapasitetene er det viktig å blande med kompetansene til de dyktige menneskene jeg møter. Til sammen kan dette bare bli en bra blanding, slår hun fast og legger til:

- Før snakket jeg gjerne om de tre Kene: Kvalitet-Kompetanse-Kommunikasjon. - Nå sier jeg bare Kommunikasjon-Kommunikasjon-Kommunikasjon.

Tekst: Ram Gupta

Fant du det du lette etter?