Nasjonal samordning av prosedyrer i Kompetanseportalen

Nasjonale prosedyrer er nå oppdatert i Kompetanseportalen, slik at antall ganger en prosedyre skal registreres er lik i alle foretak i hele landet. 

Illustrasjon av informasjonskretsløp

Nasjonale prosedyrer er oppdatert​​ i KP

Nasjonale prosedyrer er nå oppdatert i Kompetanseportalen, slik at antall ganger en prosedyre skal registreres er lik i alle foretak i hele landet. 

For mange vil antallet som skal registreres være økt, men antall gjennomføringer av prosedyren er oppdatert til å stemme overens med hvor mange ganger prosedyren skal registreres/gjennomføres.

I starten av mars vil nasjonal/synkronisert telling på antall gjennomførte prosedyrer tilgjengeliggjøres. Det vil si at LIS og andre med tilgang til LIS sin plan alltid vil se samlet antall gjennomførte prosedyrer i LIS sin aktive plan.

Vi minner også om at det er mulig å registrere flere gjennomføringer av en prosedyre på samme tid i KP. ​Du finner mer informajson om dette på siden om Kompetanseportalen under overskriften "Tips og triks i Kompetanseportalen".

Dette har blitt gjort

I perioden 15. februar kl. 09:00 – 22. februar kl. 15:00 ble ny funksjonalitet for synkronisering av nasjonale prosedyrelister på tvers av HF/RHF forberedt i Kompetanseportalen.:

 • Prosedyrer som i sin tid ble justert i antall i Kompetanseportalen har blitt satt tilbake til HDIR sitt anbefalte antall som egenregistrering + 1 signatur
  • Dette gjelder alle spesialiteter foruten fordøyelsessykdommer (FOR), felles læringsmål for kirurgiske spesialiteter (del 2) (FKI), gastroenterologisk kirurgi (GAK) og generell kirurgi (KIR) 
   • FOR: antall egenregistreringer og signaturer er fordelt til HDIR sitt anbefalte antall 
   • FKI: antallet HSØ har i sine planer har blitt lagt inn nasjonalt
   • GAK og KIR: utsettelse til 01.09.2023 
 • LIS sitt antall gjennomføringer på de ulike prosedyrene er justert til å samsvare med de «nye» tallene på de respektive prosedyrer i Kompetanseportalen
 • Nasjonal/synkronisert telling på antall gjennomførte prosedyrer er tilgjengeliggjort​

Det vil si at LIS og andre med tilgang til LIS sin plan alltid vil se samlet antall gjennomførte prosedyrer i LIS sin aktive plan.