Nasjonal påmelding til ni kurs i felles indremedisin del 2 vår 2024

Vi gjennomfører nasjonalt opptak for de ni kursene i felles indremedisin del 2 (FIM) våren 2024. Påmeldingsfristen er 8. oktober 2023.

Illustrasjon av fire mennesker som sitter på og rundt en stor laptop og jobber på egne PC-er

​For de ni kursene i felles indremedisin del 2 vår 2024 gjennomfører vi nasjonalt opptak høsten 2023. Hensikten er mer forutsigbarhet i utdanningsløpet for de som skal på kurs og avdelingene deres. ​

LIS kan melde seg på flere kurs, men de må prioritere de kursene de har mest nytte av å delta på våren 2024.

LIS må også vite at de har fullmakt til å gå på kurset slik at plassen ikke må tildeles på nytt til noen andre. Det gir for liten planleggingshorisont for andre.

Utlysning og påmelding: Nasjonalt opptak for kurs i felles indremedisin del 2 (FIM) vår 2024

Påmeldingsfrist: 08.10.2023

​Videreformidle gjerne dette i deres nettverk.​