Kort gjennomgang av hva som er nytt på nettsiden

Det siste året har vi jobbet med oppdatering av nettsiden. Informasjonen vi har lagt ut og oppdateringene vi har gjort er basert på tilbakemeldinger og innspill, blant annet fra et LIS-panel vi har opprettet hvor LIS har mulighet til å komme med forslag til informasjon som bør ligge her. Her kan du se en kort film dersom du ønsker du en gjennomgang av noe av det som er nytt.

​I 2021 har det skjedd store forandringer på spesialisthelsetjenesten.no/lis. Det er blant annet opprettet 46 landingssider for de ulike spesialitetene, hvor man kan finne generell informasjon om spesialistutdanningen, samt informasjon kun relevant for spesialiteten det gjelder. Landingssidene finner man under menypunktet «Informasjon om utdanningen i de ulike spesialitetene».

Et annet menypunkt vi har viet oppmerksomheten mot, er Kompetanseportalen. Etter mange tilbakemeldinger fra LIS knyttet til blant annet funksjonalitet i Kompetanseportalen, er transparens og informasjon viktig.

Vi har laget en kort film som tar dere gjennom noe av det som er nytt. Klikk på play-knappen nederst til venstre på videoen under:

 


Nettsiden er fortsatt under arbeid og det kommer stadig ny informasjon ut. Klikk dere gjerne rundt og bli kjent med siden, for eksempel på landingssidene «For LIS1», «Felles kompetansemål inkl. kurs i administrasjon og ledelse» eller «Om gammel ordning og overgang til ny» som alle har fått en overhaling det siste året.

Ikke nøl med å ta kontakt dersom dere har spørsmål eller innspill.

Det er fint hvis denne informasjonen kan nå så mange LIS som mulig.

Mvh,
Regionalt Utdanningssenter HSØ (RegUt HSØ)
Webredaktør og kommunikasjonsrådgiver, Caroline Maugesten carmau@ous-hf.no