«I spesialisthelsetjenesten trenger vi mer enn bare gode leger og sykepleiere» - ledig stilling ved RegUt HN

Vil du være med å bringe deler av spesialistutdanningen over til nye digitale former, og å støtte travle klinikere med å få til utdanning og opplæring best mulig?
Regionalt utdanninssenter Helse Nord søker en rådgiver.

Regionalt utdanningssenter Helse Nord søker rådgiver som skal gå med oss inn i en mere digitalisert kursvirksomhet.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF har et regionalt ansvar for spesialistutdanning av leger. Dette ivaretas gjennom Regionalt utdanningssenter for LIS.
Utdanningssenteret inngår i nasjonalt samarbeid med tilsvarende senter ved Oslo universitetssykehus, Haukeland sykehus og St.Olav hospital - et samarbeid som skal bidra til nasjonal, samordnet spesialistutdanning.

Spesialistutdanningen for leger består av klinisk tjeneste, supervisjon og veiledning i klinikken, samt kurs (teoretiske, praktiske og blandede).

Våre hovedoppgaver er å:
a) tilby nasjonalt anbefalte kurs
b) gi råd til foretakene om utdanningsplaner, læringsaktiviteter og kompetansevurdering
c) koordinere tilbud og etterspørsel etter spesialiseringsperioder i større sykehus

Vår pedagogiske rådgiver går over i annen stiling, og vi har ledig fast stilling som rådgiver innen pedagogikk og digital læring.

Les mer og søk på stillingen her