Helsedirektoratets veileder i kompetansevurdering av LIS er publisert

Veilederen er publisert på Helsedirektoratets sider (mai 2019).