Gjennomføring av anbefalte kurs i LIS-utdanningen høsten 2020

Omlegging til digitalt støtta kurs er en prosess ledet av de Regionale utdanningssentrene for spesialistutdanning av leger (RegUt)

​Spesialistutdanningen for leger består av klinisk tjeneste, supervisjon og veiledning i klinikken og kurs (teoretiske, praktiske og blandede). Pandemien og fremtidig pandemiberedskap gjør at utdanningssentrene nå jobber med å finne alternativer til fysisk gjennomføring av kurs.

På kort sikt handler det om å redusere ytterligere forsinkelse i LIS utdanningen ved nærmest bare å «sette strøm på kurset» - at underviser og LIS møtes per video heller enn fysisk.

Kursene som ligger i langtidsplanen vil bli annonsert fortløpende og deltakere vil få beskjed om plass. Vi vil imidlertid legge inn forbehold om at gjennomføring av kurset kan bli noe endret innenfor de dagene det er satt opp.

Arrangerende RegUt vil nå i samråd med kurslederne lete etter løsninger for helt- eller delvis digital gjennomføring av enkeltkurs på kort sikt.

  • Kurs som utelukkende består av praktisk arbeid, kan ikke hel-digitaliseres, men kan noe av innholdet læres på nett på forhånd slik at man trenger færre dager sammen? Dette evt for å minske smittetrykket.
     
  • For forelesningsbaserte kurs; kan deler av materiellet gjennomgås hver for seg ved å gjøre opptak av forelesninger? Hvilke deler må gjennomføres i sann-tid? Har det vært praktisert gruppearbeid?

På lang sikt jobber vi for en mere pedagogisk riktig omlegging hvor vi skal se på hvilke kurs eller deler av kurs som kan bli bedre dersom de er digitalt støttet.

Helheten i spesialitetens kursportefølje må også ivaretas – hva er rett sammensetning av fysiske og digitale kurs? Det at LIS fra hele landet møtes på kurs er et viktig ledd i en harmonisert LIS utdanning. På kurs knyttes kontakter og man inspireres på en måte det er vanskelig å se for seg skjer ved digital gjennomføring. For vurdering av helheten i kursporteføljen vil Fagkontakt RegUt be om innspill fra kurslederne, kurskomiteen(e), m.fl og ved større faglige endringer følge rutine for endring av nasjonale læringsaktiviteter - kurs.

Reiseinformasjon til LIS

For det som gå som fysiske kurs, jobber vi for å gjennomfører vi disse i tråd med gjeldende råd fra Helsedirektoratet og FHI. Vi skaffer lokaler som gir best mulig plass slik at man kan holde avstand.

I forbindelse med den pågående korona pandemien, anbefaler vi at LIS som har fått plass på kurs, bestiller refunderbare og fleksible flybilletter og hotell. Dette fordi det jobbes med digitalisering av kurs og at vi pt ikke hvilke kurs som vil bli helt eller delvis digitalisert. Ny informasjon vil komme så snart vi har flere detaljer på plass, og det vil bli sendt ut oppdatert informasjon senest ca. 6 uker før kurset starter.

På vegne av alle RegUt