Generell kirurgi - egen spesialitet

Helsedirektoratet har bestemt at generell kirurgi skal videreføres som egen spesialitet.

Utkastet til læringsmålene for spesialiteten har vært på høring.

Spesialitetskomiteen i generell kirurgi er i gang med å gjennomgå høringssvarene og kommer med et revidert forslag til læringsmål innen 1. desember.

Helsedirektoratet tar sikte på å forskriftsfeste læringsmålene for generell kirurgi innen 31. desember 2018.

Kilde: Helsedirektoratet