Finn kurs i ny og gammel ordning

Vi har opprettet en oversikt over kurs i ny og gammel ordning.

Kursene i oversikten er sortert etter spesialitet.

Oversikten vil være til hjelp for LIS i gammel ordning som ønsker å finne ut hvilke anbefalte kurs de skal gjennomføre.

Oversikten er veiledende og er ikke en formell godkjenning av forholdet mellom kurs i gammel og ny utdanning.