Endringer i kliniske læringsmål for LIS del 1

Helsedirektoratet har gjennomført endringer i de kliniske læringsmålene for LIS del 1. Endringene gjelder fra 1. mars 2020.

Endringene berører spesialistforskriftens vedlegg 2, del A.

Endringene ble kunngjort i Norsk Lovtidend 16. september, og gjelder fra 1. mars 2020.

Faglige konsekvenser
Enkelte av endringene kan få faglige konsekvenser for LIS. Endringene påvirker også form og innhold og hvordan læringsmålene er organisert i Lovdata. Blant annet får de berørte læringsmålene ny benevnelse DEL1-xxx.

Felles kompetansemål endres ikke
Felles kompetansemål (FKM) blir ikke revidert eller endret, og vil fortsatt ha samme benevnelse/nummer.

Overgangsbestemmelser
Overgangsbestemmelser er utarbeidet for å ta høyde for at LIS som har startet med gamle læringsmål kan fullføre disse.

Se oppsummering av endringene (Helsedirektoratet)