Eksamen i tropesykdommer og parasittologi, desember 2020

Informasjon om eksamen i tropemedisin for spesialistkandidater i infeksjonssykdommer. Informasjonen på denne siden gjelder både for gammel og ny ordning.

Foto Shifaaz Shamoon / Unsplash

Dato:

Tirsdag 15. desember 2020 

Tid:

Kl. 09.00-16.00

Oppmøte 15 min før for prescreening ved hovedinngangen til bygg 3.

Sted:

Auditoriet, rom # 03U1061, bygg 3, underetasjen, Regional kompetansetjeneste for import- og tropesykdommer, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål, Oslo Universitetssykehus.

Påmelding:

Påmelding per epost innen 1. desember til Frank O. Pettersen, uxpfra@ous-hf.no. Ved spørsmål, ta kontakt per epost eller telefon 92095743.

Max 8 kandidater totalt pga. Covid-19-situasjonen. Listen fylles opp fortløpende.

Godkjenning:

Eksamen arrangeres for leger som ønsker å søke om å bli godkjente spesialister i infeksjonssykdommer.

Det anbefales å ha gjennomført kursene i tropemedisin og parasittologi.

Eksamen består av en skriftlig og en praktisk/muntlig del.