Eksamen i tropesykdommer og parasittologi, juni 2020

Informasjon om eksamen i tropemedisin for spesialistkandidater i infeksjonssykdommer. Informasjonen på denne siden gjelder både for gammel og ny ordning.

Foto Shifaaz Shamoon / Unsplash

Dato:

Mandag 15. juni 2020

Tid:

Oppmøte kl 09

Skriftlig del 0900-1100. Fra 1230 muntlig/praktisk del 30 minutter pr. kandidat, én kandidat om gangen.

De med lengst reisevei vil bli tatt inn først, men ta høyde for at hele arbeidsdagen må settes av om det blir mange kandidater.

Sted:

Kompetansetjenesten for tropiske infeksjonssykdommer,
Haukeland Universitetssykehus,
5021 Bergen

Påmelding:

Innen 01.juni 2020 til eksaminator Kristine Mørch:
kristine.moerch@helse-bergen.no

Ved spørsmål, ta kontakt på mobil 95 88 39 94

Godkjenning:

Obligatorisk eksamen for spesialistkandidater som skal søke om spesialistgodkjenning i infeksjonssykdommer etter gammel ordning. Anbefalt læringsaktivitet av spesialitetskomitéen i infeksjonssykdommer for kandidater som skal søke om spesialistgodkjenning etter ny ordning.

Det anbefales at kandidatene har gjennomført kursene i tropesykdommer og parasittologi før de melder seg opp til eksamen i tropemedisin.