Eksamen i tropemedisin januar 2020

Informasjon om eksamen i tropemedisin for spesialistkandidater i infeksjonssykdommer. Informasjonen på denne siden gjelder både for gammel og ny ordning.

Foto Shifaaz shamoon / Unsplash

Dato:

Mandag 20. januar 2020

Tid:

Oppmøte kl 0845.

Skriftlig del 0900-1100. Fra 1230 muntlig/praktisk del 30 minutter pr. kandidat, én kandidat om gangen.

De med lengst reisevei vil bli tatt inn først, men ta høyde for at hele arbeidsdagen må settes av om det blir mange kandidater.

Sted:

Oslo universitetssykehus, Ullevål. Oppmøte i underetasjen utenfor auditoriet til Infeksjonsmedisinsk avdeling, Bygg 3 (Medisinsk blokk).

Påmelding:

Innen 23.12.19 til eksaminator Frank O. Pettersen, Regional kompetansetjeneste for import- og tropesykdommer, Oslo universitetssykehus (Ullevål). E-post uxpfra@ous-hf.no

Ved spørsmål, ta kontakt på mobil 920 95 743.

Sensor:

Kurt Hanevik, Nasjonal kompetansetjeneste for tropiske infeksjonssykdommer, Haukeland universitetssykehus.

Godkjenning:

Obligatorisk eksamen for spesialistkandidater som skal søke om spesialistgodkjenning i infeksjonssykdommer etter gammel ordning. Anbefalt læringsaktivitet av spesialitetskomitéen i infeksjonssykdommer for kandidater som skal søke om spesialistgodkjenning etter ny ordning.

Det anbefales at kandidatene har gjennomført kursene i tropesykdommer og parasittologi før de melder seg opp til eksamen i tropemedisin.