E- læring

​Temahefte 4 E-læring del 1

Hensikten har vært å gi helseforetakene:

  • Oversikt over alle e-læringskurs innen spesialisthelsetjenesten som er vurdert relevant for LIS1.
  • Oversikt over hvem som gjør hva i utvikling og vedlikehold av digitale læringsressurser for LIS1.
     

Temahefte 4 E-læring-digital læring for spesialiteter i del 2 og 3

Den interregionale arbeidsgruppa for digital læring har jobbet med å kartlegge eksisterende digitale læringspakker for de ulike spesialitetene. Elementene i katalogen ikke er tilstrekkelig kvalitetssikret/relevanstestet av prosjektgruppen eller arbeidsgruppen i LIS-prosjektet. Kursene skal ikke legges i Kompetanseportalen før de er godkjent av fagpersonell i mottaksprosjektene.

Hensikt med dette dokumentet er å gi helseforetakene/sykehusene:

  • Oversikt over e-læringskurs som kan være relevant i opplæringen av LIS
  • Oversikt over hvem som eier, utvikler og vedlikeholder digitale læringsressurser