Delta på vår digitale konferanse november 2020

Regionalt utdanningssenter i nord, midt, vest og sør-øst inviterer til nasjonal konferanse som tar for seg sentrale utviklingselementer i spesialistutdanning av leger.

​Målgruppen er utdanningsansvarlige leger/overleger og ledere med utdanningsansvar for LIS. Videre medlemmer av lokale utdanningsutvalg, stab- og støttepersonell som jobber med LIS utdanningen for spesialisthelsetjenesten, og tillitsvalgte.

Vi ønsker også velkommen private samarbeidsparter, avtalespesialister og behandlingsinstitusjoner som deltar i spesialistutdanning, samt Legeforeningen og ALIS kontorer/prosjekter.

Påmelding på unn.no