Bekreftelse på gjennomført del 1

Les hvordan du får bekreftet gjennomført del 1.

​LIS 1 som trenger en bekreftelse på at de har fullført del 1, for eksempel overfor en arbeidsgiver, må innhente følgende:

  • Bekreftelse på at alle læringsmål for del 1 er godkjent (utskrift fra HPR-registeret)
  • Bekreftelse på gjennomført tjenestetid som LIS 1 (eget skjema fra Hdir)

Merk at denne dokumentasjonen ikke er en formell godkjennelse av gjennomført del 1.