Alle kurs er avlyst

Alle kurs i LIS-utdanningen er avlyst over hele landet frem til 15. mai.

Foto: CDC

​På grunn av corona-situasjonen, utsettes alle LIS-kurs i regi av de regionale utdanningssentrene for leger i spesialisering. Utsettelsen gjelder inntil videre frem til 15. mai.

Dette ble besluttet i fellesskap av ledelsen ved de fire helseregionene tirsdag 10. mars.

Påmeldte kursdeltakere og kursledere får informasjon på e-post.

Mer informasjon:

Spørsmål rettes til det regionale utdanningssenteret som har ansvaret for det aktuelle kurset: Kontakt oss