Nyheter

Systematisk årlig justering av kursavgifter og honorarer - kurs for leger i spesialisering (LIS)https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/nyheter/systematisk-arlig-justering-av-kursavgifter-og-honorarerSystematisk årlig justering av kursavgifter og honorarer - kurs for leger i spesialisering (LIS)Satsene for kursavgifter og honorarer vil økes hvert år per 1. juli, i samsvar med tilnærmet årlig konsumprisindeks/lønnsregulering. Satsen vil for 2021 være 2 %. 22.01.2021 07:19:11
Store forskjeller innen gentestinghttps://spesialisthelsetjenesten.no/nasjonalt-kompetansenettverk-for-persontilpasset-medisin/store-forskjeller-innen-gentestingStore forskjeller innen gentestingEn undersøkelse utført av Nasjonalt nettverk for persontilpasset medisin (NorPreM) slår fast at det er store forskjeller mellom helseforetakene når det gjelder tilbud om gentesting for kreftpasienter.12.11.2020 11:33:26
Nytt initiativ for innføring av persontilpasset kreftbehandlinghttps://spesialisthelsetjenesten.no/nytt-initiativ-for-innforing-av-persontilpasset-kreftbehandlingNytt initiativ for innføring av persontilpasset kreftbehandlingFagmiljøer innen kreftforskning, kreftdiagnostikk og kreftbehandling over hele Norge jobber sammen med andre offentlige aktører og en rekke industripartnere for å starte en stor nasjonal presisjonsmedisinstudie innen kreft (IMPRESS-Norway),...04.11.2020 07:05:23
Smittevern på kurs for LIShttps://spesialisthelsetjenesten.no/lis/nyheter/smittevern-pa-kurs-for-lisSmittevern på kurs for LISInformasjon fra de regionale utdanningssentrene om smittevern på kurs for leger i spesialisering   25.08.2020 11:22:25
Delta på vår digitale konferanse november 2020https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/nyheter/delta-pa-var-digitale-konferanse-november-2020Delta på vår digitale konferanse november 2020Regionalt utdanningssenter i nord, midt, vest og sør-øst inviterer til nasjonal konferanse som tar for seg sentrale utviklingselementer i spesialistutdanning av leger.<img alt="" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Digital%20konferanse.png" style="BORDER:0px solid;" />12.08.2020 10:14:04
Ein digital revolusjonhttps://spesialisthelsetjenesten.no/interregionalt-ikt-samarbeid/interregionale-ikt-prosjekter/digital-patologi/ein-digital-revolusjonEin digital revolusjonProsjektet Digital patologi i Helse Vest skal gi ein ny og digital kvardag. Frå Helse Fonna deltar patolog Marius Bagdonas og bioingeniør Sophie Saunes Vaage. Dei gler seg til vegen vidare. 29.06.2020 10:28:02
Når problema vert til nye perspektivhttps://spesialisthelsetjenesten.no/interregionalt-ikt-samarbeid/interregionale-ikt-prosjekter/digital-patologi/nar-problema-vert-til-nye-perspektivNår problema vert til nye perspektivFrå 12. til 13. mars fekk vi kvardagen snudd på hovudet, både vi som jobbar med IKT, men i sær dei vi «sørvar» ute i helsetenesta. Vi i helsesektoren har fått ein uventa, men unik sjanse til å syne kvifor vi jobbar med digitalisering – kvif...29.06.2020 10:23:07
Patologien tar steget inn i det digitalehttps://spesialisthelsetjenesten.no/interregionalt-ikt-samarbeid/interregionale-ikt-prosjekter/digital-patologi/patologien-tar-steget-inn-i-det-digitalePatologien tar steget inn i det digitaleEin stad, langt inne i kjerna på sjukehusa våre ligg det siste, analoge knutepunktet mellom alle fastlegar, spesialistar, og det meste av behandlingsmetodane våre – Avdeling for patologi. I snart 150 år har mikroskopet vore det viktigaste a...29.06.2020 10:19:02
Nå er vi i gang!https://spesialisthelsetjenesten.no/nasjonalt-kompetansenettverk-for-persontilpasset-medisin/na-er-vi-i-gangNå er vi i gang!Nasjonalt nettverk for persontilpasset medisin skal gjøre det mulig for helsepersonell å dra veksel på hverandres kompetanse og erfaringer, standardisere prosedyrer og sikre likt behandlingstilbud over det ganske land.05.06.2020 10:01:08
«I spesialisthelsetjenesten trenger vi mer enn bare gode leger og sykepleiere» - ledig stilling ved RegUt HNhttps://spesialisthelsetjenesten.no/lis/nyheter/i-spesialisthelsetjenesten-trenger-vi-mer-enn-bare-gode-leger-og-sykepleiere-ledig-stilling-ved-regut-hn«I spesialisthelsetjenesten trenger vi mer enn bare gode leger og sykepleiere» - ledig stilling ved RegUt HNVil du være med å bringe deler av spesialistutdanningen over til nye former, og å støtte travle klinikere med å få til utdanning og opplæring best mulig? Regionalt utdanningssenter Helse Nord søker rådgiver som skal gå med oss inn i en mer...02.06.2020 10:24:39
Gjennomføring av anbefalte kurs i LIS-utdanningen høsten 2020https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/nyheter/gjennomforing-av-anbefalte-kurs-i-lis-utdanningen-hosten-2020Gjennomføring av anbefalte kurs i LIS-utdanningen høsten 2020Omlegging til digitalt støtta kurs er en prosess ledet av de Regionale utdanningssentrene for spesialistutdanning av leger (RegUt)15.05.2020 07:47:15
Alle kurs frem til sommeren er avlyst https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/nyheter/alle-kurs-frem-til-sommeren-er-avlyst-Alle kurs frem til sommeren er avlyst Alle kurs i LIS-utdanningen er avlyst over hele landet frem til sommeren.24.04.2020 06:04:46
Les om tiltak og konsekvenser for LIS, spesialister og studenterhttps://spesialisthelsetjenesten.no/lis/nyheter/les-om-tiltak-og-konsekvenser-for-lis-spesialister-og-studenterLes om tiltak og konsekvenser for LIS, spesialister og studenterHelsedirektoratet har gått ut med informasjon om konsekvenser og tiltak for leger i spesialisering, spesialister i allmennmedisin og godkjenning av spesialister og studenter.20.03.2020 10:11:50
Refusjon for kurs- og reisekostnaderhttps://spesialisthelsetjenesten.no/lis/nyheter/refusjon-for-kurs-og-reisekostnaderRefusjon for kurs- og reisekostnader Det gis refusjon for utgifter til avlyste kurs på bakgrunn av koronasituasjonen. Det samme gjelder for reisekostnader.12.03.2020 15:32:35
Alle kurs er avlysthttps://spesialisthelsetjenesten.no/lis/nyheter/alle-kurs-er-avlystAlle kurs er avlystAlle kurs i LIS-utdanningen er avlyst frem til 15. mai11.03.2020 08:20:28
Se opptak fra LIS-konferansen i Trondheimhttps://spesialisthelsetjenesten.no/lis/nyheter/se-opptak-fra-lis-konferansen-i-trondheimSe opptak fra LIS-konferansen i TrondheimHelse Midt har publisert et opptak fra LIS-konferansen i Trondheim 7. november 2019.15.11.2019 12:31:09
Følg streaming fra LIS-konferansenhttps://spesialisthelsetjenesten.no/lis/nyheter/folg-streaming-fra-lis-konferansenFølg streaming fra LIS-konferansenDet blir live streaming fra LIS-konferansen i Trondheim 7. november. 03.11.2019 23:00:00
Endringer i kliniske læringsmål for LIS del 1https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/nyheter/endringer-i-kliniske-leringsmal-for-lis-del-1Endringer i kliniske læringsmål for LIS del 1Helsedirektoratet har gjennomført endringer i de kliniske læringsmålene for LIS del 1. Endringene gjelder fra 1. mars 2020.24.09.2019 09:09:55
Hdir forenkler informasjon om kompetanseportalenhttps://spesialisthelsetjenesten.no/lis/nyheter/hdir-forenkler-informasjon-om-kompetanseportalenHdir forenkler informasjon om kompetanseportalenHelsedirektoratet stenger den ene av to nettsider med informasjon om kommunedelen av kompetanseportalen. Brukere kan nå forholde seg kun til en nettside.23.09.2019 22:00:00
Nasjonal LIS-konferanse i Trondheim 7. novemberhttps://spesialisthelsetjenesten.no/lis/nyheter/nasjonal-lis-konferanse-i-trondheim-7-novemberNasjonal LIS-konferanse i Trondheim 7. novemberMålgrupper er ledere, utdanningsansvarlige overleger, ledere av utdanningsutvalg og andre leger med interesse for utdanning og veiledning.    06.09.2019 12:43:37

Fant du det du lette etter?