Nyheter

Kort gjennomgang av hva som er nytt på nettsidenhttps://spesialisthelsetjenesten.no/lis/nyheter/kort-gjennomgang-av-hva-som-er-nytt-pa-nettsidenKort gjennomgang av hva som er nytt på nettsidenDet siste året har vi jobbet med oppdatering av nettsiden. Informasjonen vi har lagt ut og oppdateringene vi har gjort er basert på tilbakemeldinger og innspill, blant annet fra et LIS-panel vi har opprettet hvor LIS har mulighet til å komm...<img alt="Forsiden til spesialisthelsetjenesten.no/lis" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Spesialisthelsetjenesten.nolis%2011.11.21.JPG" style="BORDER:0px solid;" />17.11.2021 08:16:37
Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØhttps://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenningInformasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØVi opplever at LISene melder seg på alle kurs de ønsker å gå på, men at de kun faktisk deltar på ett eller to, og deretter ikke melder seg av de som blir uaktuelle. Derfor har vi innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ.<img alt="Bilde av en liste med avsjekkede punkter fra rawpixel.com" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Check.jpg" style="BORDER:0px solid;" />06.10.2021 13:46:05
Eksamen i tropesykdommer og parasittologi desember 2021https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/spesialitetene/spesialistutdanning-i-infeksjonssykdommer/eksamen-i-tropesykdommer-og-parasittologi-desember-2021Eksamen i tropesykdommer og parasittologi desember 2021Informasjon om eksamen i tropemedisin for spesialistkandidater i infeksjonssykdommer. 05.10.2021 12:52:42
Spesialistutdanningskonferanse for leger november 2021https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/nyheter/spesialistutdanningskonferanse-for-leger-november-2021Spesialistutdanningskonferanse for leger november 2021Nå er påmeldingen til den nasjonale spesialistutdanningskonferansen for leger 2021 åpnet. Konferansen arrangeres digitalt fra Bergen 4. og 5. november, og er gratis.<img alt="Bilde av bryggen i Bergen" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Bergen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />16.09.2021 09:31:16
Nasjonal konferanse i persontilpasset medisin https://spesialisthelsetjenesten.no/nasjonal-konferanse-innen-persontilpasset-medisinNasjonal konferanse i persontilpasset medisin Nasjonalt kompetansenettverk innen persontilpasset medisin (NorPreM) inviterer til sin første nasjonale konferanse 9 og 10 desember 2021 i Tromsø.   Konferansen skal være en mulighet for interesserte fagpersoner til å få faglig påfyll og diskusjon.06.08.2021 08:56:20
Midlertidig innføring og revurdering av nye metoder i Nye metoderhttps://spesialisthelsetjenesten.no/midlertidig-innforing-og-revurdering-av-nye-metoder-i-nye-metoderMidlertidig innføring og revurdering av nye metoder i Nye metoder<img alt="" src="/seksjon/persontilpasset-medisin/PublishingImages/Nye%20Metoder.png" style="BORDER:0px solid;" />06.08.2021 06:35:16
Forslag til revidert kursportefølje for Klinisk nevrofysiologihttps://spesialisthelsetjenesten.no/lis/spesialitetene/forslag-til-revidert-kursportefolje-for-klinisk-nevrofysiologiForslag til revidert kursportefølje for Klinisk nevrofysiologiSpesialitetskomiteens forslag om innføring av nytt kurs i Elektroencephalografi for spesialistutdanning i KNF,  er vurdert i forhold til faglig behov og økonomiske og organisatoriske implikasjoner. RegUt HN sammen med 4 ledere av regionale...<img alt="" src="/seksjon/lis/PublishingImages/CB-RHF-KNF%20v%20Elin.png" style="BORDER:0px solid;" />30.07.2021 09:51:44
Forslag til revidert kursportefølje for Nevrologihttps://spesialisthelsetjenesten.no/lis/spesialitetene/forslag-til-revidert-kursportefolje-for-nevrologiForslag til revidert kursportefølje for NevrologiFor LIS utdanning i nevrologi, har kursporteføljen frem til 1.mars 2019 bestått av en rekke obligatorisk kurs , samt en lang rekke emnekurs. Ny utdannign har per i dag kun en liste med anbefalte kurs - en videreføring av de obligatoriske. H...<img alt="" src="/seksjon/lis/PublishingImages/Nevrobilde%20til%20internett.png?RenditionID=11" style="BORDER:0px solid;" />30.07.2021 07:18:23
Små, middels og større endringer i læringsmål for 24 spesialiteterhttps://spesialisthelsetjenesten.no/lis/nyheter/sma-middels-og-storre-endringer-i-leringsmal-for-24-spesialiteterSmå, middels og større endringer i læringsmål for 24 spesialiteterHelsedirektoratet har vedtatt endringer i spesialistforskriften som berører læringsmål i 24 spesialiteter og som trer i kraft 01.09.2021. Endringene har vært på høring i de regionale helseforetakene og hos Legeforeningen før de ble vedtatt. <img alt="Illustrasjon av en pasient som undersøkes av leger og kommer med løsninger" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/CB-RHF-internundervisning-indremed.jpg" style="BORDER:0px solid;" />30.04.2021 12:36:51
Helse Vest lander skannerkontrakt for Digital patologihttps://spesialisthelsetjenesten.no/interregionalt-ikt-samarbeid/interregionale-ikt-prosjekter/digital-patologi/helse-vest-lander-skannerkontrakt-for-digital-patologiHelse Vest lander skannerkontrakt for Digital patologiDenne veka kom det blått blekk på kontraktene, som sikrar Ortomedic AS og Inter Instrument AS skannerbestillingar til dei ulike patologiavdelingane i Helse Vest.  25.03.2021 09:23:40
Systematisk årlig justering av kursavgifter og honorarerhttps://spesialisthelsetjenesten.no/lis/nyheter/systematisk-arlig-justering-av-kursavgifter-og-honorarerSystematisk årlig justering av kursavgifter og honorarerSatsene for kursavgifter og honorarer vil økes hvert år per 1. juli, i samsvar med tilnærmet årlig konsumprisindeks/lønnsregulering. Satsen vil for 2022 være 2 %.22.01.2021 07:19:11
Store forskjeller innen gentestinghttps://spesialisthelsetjenesten.no/nasjonalt-kompetansenettverk-for-persontilpasset-medisin/store-forskjeller-innen-gentestingStore forskjeller innen gentestingEn undersøkelse utført av Nasjonalt nettverk for persontilpasset medisin (NorPreM) slår fast at det er store forskjeller mellom helseforetakene når det gjelder tilbud om gentesting for kreftpasienter.12.11.2020 11:33:26
Nytt initiativ for innføring av persontilpasset kreftbehandlinghttps://spesialisthelsetjenesten.no/nytt-initiativ-for-innforing-av-persontilpasset-kreftbehandlingNytt initiativ for innføring av persontilpasset kreftbehandlingFagmiljøer innen kreftforskning, kreftdiagnostikk og kreftbehandling over hele Norge jobber sammen med andre offentlige aktører og en rekke industripartnere for å starte en stor nasjonal presisjonsmedisinstudie innen kreft (IMPRESS-Norway),...04.11.2020 07:05:23
Ein digital revolusjonhttps://spesialisthelsetjenesten.no/interregionalt-ikt-samarbeid/interregionale-ikt-prosjekter/digital-patologi/ein-digital-revolusjonEin digital revolusjonProsjektet Digital patologi i Helse Vest skal gi ein ny og digital kvardag. Frå Helse Fonna deltar patolog Marius Bagdonas og bioingeniør Sophie Saunes Vaage. Dei gler seg til vegen vidare. 29.06.2020 10:28:02
Når problema vert til nye perspektivhttps://spesialisthelsetjenesten.no/interregionalt-ikt-samarbeid/interregionale-ikt-prosjekter/digital-patologi/nar-problema-vert-til-nye-perspektivNår problema vert til nye perspektivFrå 12. til 13. mars fekk vi kvardagen snudd på hovudet, både vi som jobbar med IKT, men i sær dei vi «sørvar» ute i helsetenesta. Vi i helsesektoren har fått ein uventa, men unik sjanse til å syne kvifor vi jobbar med digitalisering – kvif...29.06.2020 10:23:07
Patologien tar steget inn i det digitalehttps://spesialisthelsetjenesten.no/interregionalt-ikt-samarbeid/interregionale-ikt-prosjekter/digital-patologi/patologien-tar-steget-inn-i-det-digitalePatologien tar steget inn i det digitaleEin stad, langt inne i kjerna på sjukehusa våre ligg det siste, analoge knutepunktet mellom alle fastlegar, spesialistar, og det meste av behandlingsmetodane våre – Avdeling for patologi. I snart 150 år har mikroskopet vore det viktigaste a...29.06.2020 10:19:02
Nå er vi i gang!https://spesialisthelsetjenesten.no/nasjonalt-kompetansenettverk-for-persontilpasset-medisin/na-er-vi-i-gangNå er vi i gang!Nasjonalt nettverk for persontilpasset medisin skal gjøre det mulig for helsepersonell å dra veksel på hverandres kompetanse og erfaringer, standardisere prosedyrer og sikre likt behandlingstilbud over det ganske land.05.06.2020 10:01:08
Gjennomføring av anbefalte kurs i LIS-utdanningen høsten 2020https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/nyheter/gjennomforing-av-anbefalte-kurs-i-lis-utdanningen-hosten-2020Gjennomføring av anbefalte kurs i LIS-utdanningen høsten 2020Omlegging til digitalt støtta kurs er en prosess ledet av de Regionale utdanningssentrene for spesialistutdanning av leger (RegUt)15.05.2020 07:47:15
Les om tiltak og konsekvenser for LIS, spesialister og studenterhttps://spesialisthelsetjenesten.no/lis/nyheter/les-om-tiltak-og-konsekvenser-for-lis-spesialister-og-studenterLes om tiltak og konsekvenser for LIS, spesialister og studenterHelsedirektoratet har gått ut med informasjon om konsekvenser og tiltak for leger i spesialisering, spesialister i allmennmedisin og godkjenning av spesialister og studenter.20.03.2020 10:11:50

Fant du det du lette etter?