Nyheter

Opptak til kurs i Administrasjon og ledelse høsten 2023https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/nyheter/opptak-til-kurs-i-administrasjon-og-ledelse-hosten-2023Opptak til kurs i Administrasjon og ledelse høsten 2023Nå er høstens kurs i Administrasjon og ledelse åpen for påmelding. Påmeldingfristen er 31. mai 2023.<img alt="Illustrasjon av en dame som viser til noe på et lerrett" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Admin%20og%20ledelse.jpg" style="BORDER:0px solid;" />22.03.2023 14:51:51
Eksamen i tropesykdommer og parasittologi 2023https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/spesialitetene/eksamen-i-tropesykdommer-og-parasittologi-2023Eksamen i tropesykdommer og parasittologi 2023Informasjon om eksamen i tropemedisin for spesialistkandidater i infeksjonssykdommer.<img alt="En person som tar eksamen" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Eksamen%20i%20tropesykdommer%20og%20parasittologi.jpg" style="BORDER:0px solid;" />21.03.2023 14:53:00
Endringer i nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter for spesialiteten urologihttps://spesialisthelsetjenesten.no/lis/spesialitetene/endringer-i-nasjonalt-anbefalte-leringsaktiviteter-for-spesialiteten-urologiEndringer i nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter for spesialiteten urologiOrientering fra RegUt HV til involverte i spesialistutdanning i urologi. <img alt="Illustrasjon av et ark og en blyant" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Nytt%20navn%20på%20kurs.jpg" style="BORDER:0px solid;" />08.03.2023 15:29:06
Presisering av prosedyrebeskrivelser i Helsedirektoratets anbefalinger for medisinsk genetikk fra 15.11.21https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/spesialitetene/presisering-av-prosedyrebeskrivelser-i-helsedirektoratets-anbefalinger-for-medisinsk-genetikkPresisering av prosedyrebeskrivelser i Helsedirektoratets anbefalinger for medisinsk genetikk fra 15.11.21Orientering fra RegUt HSØ til involverte i spesialistutdanning i medisinsk genetikk. <img alt="Illustrasjon av et ark og en blyant" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Nytt%20navn%20på%20kurs.jpg" style="BORDER:0px solid;" />08.03.2023 14:46:53
Endringer i Helsedirektoratets anbefalinger om kurs i geriatri fra 30.06.22 og 10.10.22https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/spesialitetene/endringer-i-helsedirektoratets-anbefalinger-om-kurs-i-geriatriEndringer i Helsedirektoratets anbefalinger om kurs i geriatri fra 30.06.22 og 10.10.22Orientering fra RegUt HSØ til involverte i spesialistutdanning i geriatri. <img alt="En stabel med bøker med en blyant på toppen" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Endringer%20i%20anbefalinger.jpg" style="BORDER:0px solid;" />08.03.2023 14:25:59
Presisering av kurstittel i Helsedirektoratets anbefalinger for fordøyelsessykdommer fra 18.08.22https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/spesialitetene/presisering-av-kurstittel-i-helsedirektoratets-anbefalinger-for-fordoyelsessykdommerPresisering av kurstittel i Helsedirektoratets anbefalinger for fordøyelsessykdommer fra 18.08.22Orientering fra RegUt HSØ til involverte i spesialistutdanning i fordøyelsessykdommer. <img alt="Illustrasjon av et ark og en blyant" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Nytt%20navn%20på%20kurs.jpg" style="BORDER:0px solid;" />08.03.2023 14:19:21
Endringer i kurstitler i Helsedirektoratets anbefalinger for blodsykdommer fra 30.09.22https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/spesialitetene/endringer-i-kurstitler-i-helsedirektoratets-anbefalinger-for-blodsykdommerEndringer i kurstitler i Helsedirektoratets anbefalinger for blodsykdommer fra 30.09.22Orientering fra RegUt HSØ til involverte i spesialistutdanning i blodsykdommer. <img alt="Illustrasjon av et ark og en blyant" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Nytt%20navn%20på%20kurs.jpg" style="BORDER:0px solid;" />08.03.2023 14:04:38
Nye kurs i Helsedirektoratets anbefalinger for barne- og ungdomspsykiatri fra 21.01.21https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/spesialitetene/nye-kurs-i-helsedirektoratets-anbefalinger-for-barne-og-ungdomspsykiatriNye kurs i Helsedirektoratets anbefalinger for barne- og ungdomspsykiatri fra 21.01.21Orientering fra RegUt HSØ til involverte i spesialistutdanning i barne- og ungdomspsykiatri. <img alt="Fire bøker oppå hverandre, den øverste boken er åpen" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Nytt%20kurs.jpg" style="BORDER:0px solid;" />08.03.2023 13:39:39
Kurs felles kompetansemålhttps://spesialisthelsetjenesten.no/lis/nyheter/kurs-felles-kompetansemalKurs felles kompetansemålPå oppdrag fra regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering HSØ har det blitt  laget to kurs som kan bidra til oppnåelse av noen av de felles kompetansemålene.<img alt="Illustrasjon av hender som holder snakkebobler" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Kurs%20FKM.jpg" style="BORDER:0px solid;" />09.02.2023 12:00:32
Nasjonal samordning av prosedyrer i Kompetanseportalenhttps://spesialisthelsetjenesten.no/lis/nyheter/nasjonal-samordning-av-prosedyrer-i-kompetanseportalenNasjonal samordning av prosedyrer i KompetanseportalenNasjonale prosedyrer er nå oppdatert i Kompetanseportalen, slik at antall ganger en prosedyre skal registreres er lik i alle foretak i hele landet. <img alt="Illustrasjon av informasjonskretsløp" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Nyhet%20Tilbakestilling%20av%20prosedyrer1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />07.02.2023 13:47:08
Spesialistutdanningskonferansen for leger september 2023https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/nyheter/spesialistutdanningskonferansen-for-leger-september-2023Spesialistutdanningskonferansen for leger september 2023Dato for spesialistutdanningskonferansen 2023 er satt. Påmelding til konferansen starter i april 2023. <img alt="Bilde av Stiklestad nasjonale kultursenter, Scandic Stiklestad" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Konferanse-Stiklestad1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />20.12.2022 13:11:55
Presisering av kursanbefalinger og sletting av duplikat læringsmål i rus- og avhengighetsmedisinhttps://spesialisthelsetjenesten.no/lis/spesialitetene/spesialistutdanning-i-rus-og-avhengighetsmedisin/presisering-av-kursanbefalinger-og-sletting-av-duplikat-leringsmal-i-rus-og-avhengighetsmedisinPresisering av kursanbefalinger og sletting av duplikat læringsmål i rus- og avhengighetsmedisinOrientering fra RegUt HSØ til involverte i spesialistutdanning i rus- og avhengighetsmedisin.<img alt="Illustrasjon av et ark og en blyant" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Nytt%20navn%20på%20kurs.jpg" style="BORDER:0px solid;" />01.12.2022 11:16:33
To nye nasjonalt anbefalte kurs for spesialiteten akutt- og mottaksmedisinhttps://spesialisthelsetjenesten.no/lis/spesialitetene/spesialistutdanning-i-akutt-og-mottaksmedisin/to-nye-nasjonalt-anbefalte-kurs-for-spesialiteten-akutt-og-mottaksmedisinTo nye nasjonalt anbefalte kurs for spesialiteten akutt- og mottaksmedisinHelsedirektoratet har innlemmet ytterligere to kurs i anbefalingene for spesialistutdanning i akutt- og mottaksmedisin.  <img alt="Animasjon av tre stablede bøker med et eple på toppen" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Bøker%20med%20eple.png" style="BORDER:0px solid;" />01.12.2022 09:55:47
Train The Trainer-programmet i supervisjon og veiledning, HSØhttps://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/train-the-trainer-programmet-i-supervisjon-og-veiledning-hsoTrain The Trainer-programmet i supervisjon og veiledning, HSØHer får du informasjon om programinnhold, vilkår for deltakelse og kostnader knyttet til Train The Trainer-programmet i supervisjon og veiledning, HSØ.<img alt="Bunke med bøker og et eple på toppen" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Bøker%20med%20eple.png" style="BORDER:0px solid;" />18.08.2022 09:24:58
Spesialistutdanningskonferansen for leger 2022https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/nyheter/spesialistutdanningskonferansen-for-leger-2022Spesialistutdanningskonferansen for leger 2022Spesialistutdanningskonferansen for leger 2022 ble arrangert fysisk i Oslo 3. november. Her finner du lenke til program og opptak av konferansen.<img alt="Operataket Oslo" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Operataket%20Oslo.jpg" style="BORDER:0px solid;" />10.06.2022 07:02:21
NorPreM arrangerte et nasjonalt dagsmøtehttps://spesialisthelsetjenesten.no/nasjonalt-kompetansenettverk-for-persontilpasset-medisin/norprem-arrangerte-et-nasjonalt-dagsmoteNorPreM arrangerte et nasjonalt dagsmøteNorPreM arrangerte et nasjonalt dagsmøte for NGS - undernettverk med 80 deltakere fra nesten alle helseforetak i hele landet. <img alt="" src="/seksjon/persontilpasset-medisin/PublishingImages/Gardermoen_1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />08.06.2022 14:59:49
NorPreM gjennomførte sin første nasjonale konferanse i persontilpasset medisin i Tromsøhttps://spesialisthelsetjenesten.no/nasjonalt-kompetansenettverk-for-persontilpasset-medisin/norprem-gjennomforte-sin-forste-nasjonale-konferanse-i-persontilpasset-medisin-i-tromsoNorPreM gjennomførte sin første nasjonale konferanse i persontilpasset medisin i Tromsø<img alt="" src="/seksjon/persontilpasset-medisin/PublishingImages/Tromsø%20forsiden.jpg" style="BORDER:0px solid;" />18.05.2022 22:00:00
Velkommen til dagsmøte «NGS diagnostikk innen kreft – veien videre» https://spesialisthelsetjenesten.no/nasjonalt-kompetansenettverk-for-persontilpasset-medisin/velkommen-til-dagsmote-ngs-diagnostikk-innen-kreft-veien-videre-Velkommen til dagsmøte «NGS diagnostikk innen kreft – veien videre» NorPreM arrangerer dagsmøte for NGS undernettverk og andre interessenter. 7.juni Oslo, Gardermoen<img alt="" src="/seksjon/persontilpasset-medisin/PublishingImages/DocumentsPresentasjon2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />17.05.2022 22:00:00
Nyhetsbrev 3. maihttps://spesialisthelsetjenesten.no/nasjonal-digital-patologi/nyhetsbrev-3-maiNyhetsbrev 3. maiHer er en kort oppdatering på aktiviteter i det interregionale prosjektet «Nasjonal digital patologi» siden sist. 04.05.2022 08:05:52
Ny og mer effektiv måte å registrere flere repetisjoner av en prosedyrehttps://spesialisthelsetjenesten.no/lis/nyheter/ny-og-mer-effektiv-mate-a-registrere-flere-repetisjoner-av-en-prosedyreNy og mer effektiv måte å registrere flere repetisjoner av en prosedyreEt nytt grensesnitt for prosedyrelister er nå på plass i Kompetanseportalen. Funksjonaliteten gjør det raskere å registrere flere repetisjoner av en prosedyre.<img alt="Nytt grensesnitt for prosedyrelister i Kompetanseportalen" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Nytt%20grensesnitt%20prosedyrer%20KP.jpg" style="BORDER:0px solid;" />02.02.2022 09:52:41

Fant du det du lette etter?