Nyheter

Presisering av kursanbefalinger og sletting av duplikat læringsmål i rus- og avhengighetsmedisinhttps://spesialisthelsetjenesten.no/lis/spesialitetene/spesialistutdanning-i-rus-og-avhengighetsmedisin/presisering-av-kursanbefalinger-og-sletting-av-duplikat-leringsmal-i-rus-og-avhengighetsmedisinPresisering av kursanbefalinger og sletting av duplikat læringsmål i rus- og avhengighetsmedisinOrientering fra RegUt HSØ til involverte i spesialistutdanning i rus- og avhengighetsmedisin.<img alt="Illustrasjon av en liste med avhakede punkter" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Check.jpg" style="BORDER:0px solid;" />01.12.2022 11:16:33
To nye nasjonalt anbefalte kurs for spesialiteten akutt- og mottaksmedisinhttps://spesialisthelsetjenesten.no/lis/spesialitetene/spesialistutdanning-i-akutt-og-mottaksmedisin/to-nye-nasjonalt-anbefalte-kurs-for-spesialiteten-akutt-og-mottaksmedisinTo nye nasjonalt anbefalte kurs for spesialiteten akutt- og mottaksmedisinHelsedirektoratet har innlemmet ytterligere to kurs i anbefalingene for spesialistutdanning i akutt- og mottaksmedisin.  <img alt="Animasjon av tre stablede bøker med et eple på toppen" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/books-gdcf11526e_1280.png" style="BORDER:0px solid;" />01.12.2022 09:55:47
Eksamen i tropemedisin og parasittologi desember 2022https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/spesialitetene/spesialistutdanning-i-infeksjonssykdommer/eksamen-i-tropemedisin-og-parasittologi-desember-2022Eksamen i tropemedisin og parasittologi desember 2022Informasjon om eksamen i tropemedisin og parasittologi for spesialistkandidater i infeksjonssykdommer.<img alt="En person som tar eksamen" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Eksamen%20i%20tropesykdommer%20og%20parasittologi.jpg" style="BORDER:0px solid;" />21.09.2022 08:15:34
Train The Trainer-programmet i supervisjon og veiledning, HSØhttps://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/train-the-trainer-programmet-i-supervisjon-og-veiledning-hsoTrain The Trainer-programmet i supervisjon og veiledning, HSØHer får du informasjon om programinnhold, vilkår for deltakelse og kostnader knyttet til Train The Trainer-programmet i supervisjon og veiledning, HSØ.<img alt="Bunke med bøker og et eple på toppen" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/books-gdcf11526e_1280.png" style="BORDER:0px solid;" />18.08.2022 09:24:58
Spesialistutdanningskonferansen for leger 2022https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/nyheter/spesialistutdanningskonferansen-for-leger-2022Spesialistutdanningskonferansen for leger 2022Spesialistutdanningskonferansen for leger 2022 ble arrangert fysisk i Oslo 3. november. Her finner du lenke til program og opptak av konferansen.<img alt="Operataket Oslo" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Operataket%20Oslo.jpg" style="BORDER:0px solid;" />10.06.2022 07:02:21
NorPreM arrangerte et nasjonalt dagsmøtehttps://spesialisthelsetjenesten.no/nasjonalt-kompetansenettverk-for-persontilpasset-medisin/norprem-arrangerte-et-nasjonalt-dagsmoteNorPreM arrangerte et nasjonalt dagsmøteNorPreM arrangerte et nasjonalt dagsmøte for NGS - undernettverk med 80 deltakere fra nesten alle helseforetak i hele landet. <img alt="" src="/seksjon/persontilpasset-medisin/PublishingImages/Gardermoen_1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />08.06.2022 14:59:49
NorPreM gjennomførte sin første nasjonale konferanse i persontilpasset medisin i Tromsøhttps://spesialisthelsetjenesten.no/nasjonalt-kompetansenettverk-for-persontilpasset-medisin/norprem-gjennomforte-sin-forste-nasjonale-konferanse-i-persontilpasset-medisin-i-tromsoNorPreM gjennomførte sin første nasjonale konferanse i persontilpasset medisin i Tromsø<img alt="" src="/seksjon/persontilpasset-medisin/PublishingImages/Tromsø%20forsiden.jpg" style="BORDER:0px solid;" />18.05.2022 22:00:00
Velkommen til dagsmøte «NGS diagnostikk innen kreft – veien videre» https://spesialisthelsetjenesten.no/nasjonalt-kompetansenettverk-for-persontilpasset-medisin/velkommen-til-dagsmote-ngs-diagnostikk-innen-kreft-veien-videre-Velkommen til dagsmøte «NGS diagnostikk innen kreft – veien videre» NorPreM arrangerer dagsmøte for NGS undernettverk og andre interessenter. 7.juni Oslo, Gardermoen<img alt="" src="/seksjon/persontilpasset-medisin/PublishingImages/DocumentsPresentasjon2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />17.05.2022 22:00:00
Nyhetsbrev 3. maihttps://spesialisthelsetjenesten.no/nasjonal-digital-patologi/nyhetsbrev-3-maiNyhetsbrev 3. maiHer er en kort oppdatering på aktiviteter i det interregionale prosjektet «Nasjonal digital patologi» siden sist. 04.05.2022 08:05:52
Ny og mer effektiv måte å registrere flere repetisjoner av en prosedyre i Kompetanseportalenhttps://spesialisthelsetjenesten.no/lis/nyheter/ny-og-mer-effektiv-mate-a-registrere-flere-repetisjoner-av-en-prosedyreNy og mer effektiv måte å registrere flere repetisjoner av en prosedyre i KompetanseportalenEt nytt grensesnitt for prosedyrelister er nå på plass i Kompetanseportalen. Funksjonaliteten gjør det raskere å registrere flere repetisjoner av en prosedyre.<img alt="Nytt grensesnitt for prosedyrelister i Kompetanseportalen" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Nytt%20grensesnitt%20prosedyrer%20KP.jpg" style="BORDER:0px solid;" />02.02.2022 09:52:41
Kort gjennomgang av hva som er nytt på nettsidenhttps://spesialisthelsetjenesten.no/lis/nyheter/kort-gjennomgang-av-hva-som-er-nytt-pa-nettsidenKort gjennomgang av hva som er nytt på nettsidenDet siste året har vi jobbet med oppdatering av nettsiden. Informasjonen vi har lagt ut og oppdateringene vi har gjort er basert på tilbakemeldinger og innspill, blant annet fra et LIS-panel vi har opprettet hvor LIS har mulighet til å komm...<img alt="Forsiden til spesialisthelsetjenesten.no/lis" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Spesialisthelsetjenesten.nolis%2011.11.21.JPG" style="BORDER:0px solid;" />17.11.2021 08:16:37
Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØhttps://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenningInformasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØVi opplever at LISene melder seg på alle kurs de ønsker å gå på, men at de kun faktisk deltar på ett eller to, og deretter ikke melder seg av de som blir uaktuelle. Derfor har vi innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ.<img alt="Bilde av en liste med avsjekkede punkter fra rawpixel.com" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Check.jpg" style="BORDER:0px solid;" />06.10.2021 13:46:05
Spesialistutdanningskonferanse for leger november 2021https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/nyheter/spesialistutdanningskonferanse-for-leger-november-2021Spesialistutdanningskonferanse for leger november 2021Den nasjonale spesialistutdanningskonferansen for leger 2021 ble arrangert digitalt november 2021. Her finner du lenke til program og opptak fra konferansen. <img alt="Bilde av bryggen i Bergen" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Bergen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />16.09.2021 09:31:16
Midlertidig innføring og revurdering av nye metoder i Nye metoderhttps://spesialisthelsetjenesten.no/nasjonalt-kompetansenettverk-for-persontilpasset-medisin/midlertidig-innforing-og-revurdering-av-nye-metoder-i-nye-metoderMidlertidig innføring og revurdering av nye metoder i Nye metoder<img alt="" src="/seksjon/persontilpasset-medisin/PublishingImages/Nye%20Metoder.png" style="BORDER:0px solid;" />06.08.2021 06:35:16
Forslag til revidert kursportefølje for Klinisk nevrofysiologihttps://spesialisthelsetjenesten.no/lis/spesialitetene/forslag-til-revidert-kursportefolje-for-klinisk-nevrofysiologiForslag til revidert kursportefølje for Klinisk nevrofysiologiSpesialitetskomiteens forslag om innføring av nytt kurs i Elektroencephalografi for spesialistutdanning i KNF,  er vurdert i forhold til faglig behov og økonomiske og organisatoriske implikasjoner. RegUt HN sammen med 4 ledere av regionale...<img alt="" src="/seksjon/lis/PublishingImages/CB-RHF-KNF%20v%20Elin.png" style="BORDER:0px solid;" />30.07.2021 09:51:44
Forslag til revidert kursportefølje for Nevrologihttps://spesialisthelsetjenesten.no/lis/spesialitetene/forslag-til-revidert-kursportefolje-for-nevrologiForslag til revidert kursportefølje for NevrologiFor LIS utdanning i nevrologi, har kursporteføljen frem til 1.mars 2019 bestått av en rekke obligatorisk kurs , samt en lang rekke emnekurs. Ny utdannign har per i dag kun en liste med anbefalte kurs - en videreføring av de obligatoriske. H...<img alt="" src="/seksjon/lis/PublishingImages/Nevrobilde%20til%20internett.png?RenditionID=11" style="BORDER:0px solid;" />30.07.2021 07:18:23
Små, middels og større endringer i læringsmål for 24 spesialiteterhttps://spesialisthelsetjenesten.no/lis/nyheter/sma-middels-og-storre-endringer-i-leringsmal-for-24-spesialiteterSmå, middels og større endringer i læringsmål for 24 spesialiteterHelsedirektoratet har vedtatt endringer i spesialistforskriften som berører læringsmål i 24 spesialiteter og som trer i kraft 01.09.2021. Endringene har vært på høring i de regionale helseforetakene og hos Legeforeningen før de ble vedtatt. <img alt="Illustrasjon av en pasient som undersøkes av leger og kommer med løsninger" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/CB-RHF-internundervisning-indremed.jpg" style="BORDER:0px solid;" />30.04.2021 12:36:51
Store forskjeller innen gentestinghttps://spesialisthelsetjenesten.no/nasjonalt-kompetansenettverk-for-persontilpasset-medisin/store-forskjeller-innen-gentestingStore forskjeller innen gentestingEn undersøkelse utført av Nasjonalt nettverk for persontilpasset medisin (NorPreM) slår fast at det er store forskjeller mellom helseforetakene når det gjelder tilbud om gentesting for kreftpasienter.12.11.2020 11:33:26
Nytt initiativ for innføring av persontilpasset kreftbehandlinghttps://spesialisthelsetjenesten.no/nasjonalt-kompetansenettverk-for-persontilpasset-medisin/nytt-initiativ-for-innforing-av-persontilpasset-kreftbehandlingNytt initiativ for innføring av persontilpasset kreftbehandlingFagmiljøer innen kreftforskning, kreftdiagnostikk og kreftbehandling over hele Norge jobber sammen med andre offentlige aktører og en rekke industripartnere for å starte en stor nasjonal presisjonsmedisinstudie innen kreft (IMPRESS-Norway),...04.11.2020 07:05:23
Nå er vi i gang!https://spesialisthelsetjenesten.no/nasjonalt-kompetansenettverk-for-persontilpasset-medisin/na-er-vi-i-gangNå er vi i gang!Nasjonalt nettverk for persontilpasset medisin skal gjøre det mulig for helsepersonell å dra veksel på hverandres kompetanse og erfaringer, standardisere prosedyrer og sikre likt behandlingstilbud over det ganske land.05.06.2020 10:01:08

Fant du det du lette etter?