Nyheter

Spesialistutdanningskonferansen for leger september 2023https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/nyheter/spesialistutdanningskonferansen-for-leger-september-2023Spesialistutdanningskonferansen for leger september 2023Spesialistutdanningskonferansen for leger 2023 arrangeres fysisk på Stiklestad 25.-26. september. Her finner du program og praktisk informasjon.<img alt="Bilde av Stiklestad nasjonale kultursenter, Scandic Stiklestad" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Konferanse-Stiklestad1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />17.09.2023 22:00:00
Opptak til kurs i Administrasjon og ledelse våren 2024https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/nyheter/opptak-til-kurs-i-administrasjon-og-ledelse-varen-2024Opptak til kurs i Administrasjon og ledelse våren 2024Nå er vårens kurs i Administrasjon og ledelse åpen for påmelding. Påmeldingfristen er 22. oktober 2023.<img alt="Illustrasjon av en dame som viser til noe på et lerrett" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Admin%20og%20ledelse.jpg" style="BORDER:0px solid;" />16.08.2023 22:00:00
Eksamen i tropemedisin og parasittologi desember 2023https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/spesialitetene/spesialistutdanning-i-infeksjonssykdommer/eksamen-i-tropemedisin-og-parasittologi-desember-2023Eksamen i tropemedisin og parasittologi desember 2023Informasjon om eksamen i tropemedisin og parasittologi for spesialistkandidater i infeksjonssykdommer.<img alt="En person som tar eksamen" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Eksamen%20i%20tropesykdommer%20og%20parasittologi.jpg" style="BORDER:0px solid;" />16.08.2023 22:00:00
Viktig informasjon til LIS om ny læringsportal i HSØ. NB! Gjelder kun nasjonalt anbefalte kurs i regi av RegUt HSØ.https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/nyheter/viktig-informasjon-til-lis-om-ny-leringsportal-i-hsoViktig informasjon til LIS om ny læringsportal i HSØ. NB! Gjelder kun nasjonalt anbefalte kurs i regi av RegUt HSØ.23. oktober innføres ny læringsportal i Helse Sør-Øst. Som følge av dette vil RegUt HSØ få nytt påmeldingssystem for nasjonalt anbefalte kurs for LIS. <img alt="Forsiden til den nye læringsportalen i HSØ" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Ny%20læringsportal%20HSØ.jpg" style="BORDER:0px solid;" />16.08.2023 10:37:40
Endringer i Helsedirektoratets anbefalinger om læringsaktiviteter for spesialistutdanning i infeksjonssykdommer fra 07.06.23https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/spesialitetene/endringer-i-helsedirektoratets-anbefalinger-om-leringsaktiviteter-for-spesialistutdanning-i-infeksjonssykdommer-fra-070623Endringer i Helsedirektoratets anbefalinger om læringsaktiviteter for spesialistutdanning i infeksjonssykdommer fra 07.06.23Orientering fra RegUt HSØ til involverte i spesialistutdanning i infeksjonssykdommer. <img alt="Illustrasjon av et ark og em blyant" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Nytt%20navn%20på%20kurs.jpg" style="BORDER:0px solid;" />19.06.2023 12:41:59
Presisering i utdypende tekst for læringsmål om diagnostiske verktøy i rus- og avhengighetsmedisin fra 05.06.23https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/spesialitetene/presisering-i-utdypende-tekst-for-leringsmal-om-diagnostiske-verktoy-i-rus-og-avhengighetsmedisin-fra-050623Presisering i utdypende tekst for læringsmål om diagnostiske verktøy i rus- og avhengighetsmedisin fra 05.06.23Orientering fra RegUt HSØ til involverte i spesialistutdanning i rus- og avhengighetsmedisin. <img alt="En stabel med bøker med en blyant på toppen" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Endringer%20i%20anbefalinger.jpg" style="BORDER:0px solid;" />19.06.2023 12:36:44
Presisering i Helsedirektoratets anbefalinger om prosedyrer i blodsykdommer fra 08.05.23https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/spesialitetene/presisering-i-helsedirektoratets-anbefalinger-om-prosedyrer-i-blodsykdommer-fra-080523Presisering i Helsedirektoratets anbefalinger om prosedyrer i blodsykdommer fra 08.05.23Orientering fra RegUt HSØ til involverte i spesialistutdanning i blodsykdommer. <img alt="En stabel med bøker med en blyant på toppen" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Endringer%20i%20anbefalinger.jpg" style="BORDER:0px solid;" />19.06.2023 12:32:16
Nasjonal påmelding til ni kurs i felles indremedisin del 2 vår 2024https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/nyheter/nasjonal-pamelding-til-ni-kurs-i-felles-indremedisin-del-2-var-2024Nasjonal påmelding til ni kurs i felles indremedisin del 2 vår 2024Vi gjennomfører nasjonalt opptak for de ni kursene i felles indremedisin del 2 (FIM) våren 2024. Opptaket gjøres høsten 2023. <img alt="Illustrasjon av fire mennesker som sitter på og rundt en stor laptop og jobber på egne PC-er" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Nasjonalt%20opptak%20FIM%201.jpg" style="BORDER:0px solid;" />19.06.2023 08:56:57
Utdanningsvirksomhetene må vurdere kompetansen til LIS ved overgang fra gammel til ny ordning innen 31.12.2023https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/nyheter/utdanningsvirksomhetene-ma-vurdere-kompetansen-til-lis-ved-overgang-fra-gammel-til-ny-ordning-innen-31122023Utdanningsvirksomhetene må vurdere kompetansen til LIS ved overgang fra gammel til ny ordning innen 31.12.2023Utdanningsvirksomheten der legen er ansatt skal sørge for at oppnådde læringsmål blir vurdert og dokumentert innen fristen Helsedirektoratet har satt. <img alt="Illustrasjon av to personer som ser på en stor liste med saker å vurdere" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Frist%20gammel%20til%20ny%20ordning.jpg" style="BORDER:0px solid;" />17.04.2023 12:28:44
Ny revidert kursrekke i spesialiteten fødselshjelp og kvinnesykdommer fra 24.01.23https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/spesialitetene/ny-revidert-kursrekke-i-spesialiteten-fodselshjelp-og-kvinnesykdommer-fra-240123Ny revidert kursrekke i spesialiteten fødselshjelp og kvinnesykdommer fra 24.01.23I spesialiteten fødselshjelp og kvinnesykdommer har det foregått en omfattende revidering av kursrekken, som nå består av 13 nasjonalt anbefalte kurs hvorav 7 av dem har fått nytt kursnavn. <img alt="Illustrasjon av ark og blyant" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Nytt%20navn%20på%20kurs.jpg" style="BORDER:0px solid;" />31.03.2023 06:54:25
Endringer i nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter for spesialiteten urologi fra februar 2023https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/spesialitetene/endringer-i-nasjonalt-anbefalte-leringsaktiviteter-for-spesialiteten-urologiEndringer i nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter for spesialiteten urologi fra februar 2023Orientering fra RegUt HV til involverte i spesialistutdanning i urologi. <img alt="Illustrasjon av et ark og en blyant" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Nytt%20navn%20på%20kurs.jpg" style="BORDER:0px solid;" />08.03.2023 15:29:06
Presisering av prosedyrebeskrivelser i Helsedirektoratets anbefalinger for medisinsk genetikk fra 15.11.21https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/spesialitetene/presisering-av-prosedyrebeskrivelser-i-helsedirektoratets-anbefalinger-for-medisinsk-genetikkPresisering av prosedyrebeskrivelser i Helsedirektoratets anbefalinger for medisinsk genetikk fra 15.11.21Orientering fra RegUt HSØ til involverte i spesialistutdanning i medisinsk genetikk. <img alt="Illustrasjon av et ark og en blyant" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Nytt%20navn%20på%20kurs.jpg" style="BORDER:0px solid;" />08.03.2023 14:46:53
Endringer i Helsedirektoratets anbefalinger om kurs i geriatri fra 30.06.22 og 10.10.22https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/spesialitetene/endringer-i-helsedirektoratets-anbefalinger-om-kurs-i-geriatriEndringer i Helsedirektoratets anbefalinger om kurs i geriatri fra 30.06.22 og 10.10.22Orientering fra RegUt HSØ til involverte i spesialistutdanning i geriatri. <img alt="En stabel med bøker med en blyant på toppen" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Endringer%20i%20anbefalinger.jpg" style="BORDER:0px solid;" />08.03.2023 14:25:59
Presisering av kurstittel i Helsedirektoratets anbefalinger for fordøyelsessykdommer fra 18.08.22https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/spesialitetene/presisering-av-kurstittel-i-helsedirektoratets-anbefalinger-for-fordoyelsessykdommerPresisering av kurstittel i Helsedirektoratets anbefalinger for fordøyelsessykdommer fra 18.08.22Orientering fra RegUt HSØ til involverte i spesialistutdanning i fordøyelsessykdommer. <img alt="Illustrasjon av et ark og en blyant" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Nytt%20navn%20på%20kurs.jpg" style="BORDER:0px solid;" />08.03.2023 14:19:21
Endringer i kurstitler i Helsedirektoratets anbefalinger for blodsykdommer fra 30.09.22https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/spesialitetene/endringer-i-kurstitler-i-helsedirektoratets-anbefalinger-for-blodsykdommerEndringer i kurstitler i Helsedirektoratets anbefalinger for blodsykdommer fra 30.09.22Orientering fra RegUt HSØ til involverte i spesialistutdanning i blodsykdommer. <img alt="Illustrasjon av et ark og en blyant" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Nytt%20navn%20på%20kurs.jpg" style="BORDER:0px solid;" />08.03.2023 14:04:38
Nye kurs i Helsedirektoratets anbefalinger for barne- og ungdomspsykiatri fra 21.01.21https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/spesialitetene/nye-kurs-i-helsedirektoratets-anbefalinger-for-barne-og-ungdomspsykiatriNye kurs i Helsedirektoratets anbefalinger for barne- og ungdomspsykiatri fra 21.01.21Orientering fra RegUt HSØ til involverte i spesialistutdanning i barne- og ungdomspsykiatri. <img alt="Fire bøker oppå hverandre, den øverste boken er åpen" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Nytt%20kurs.jpg" style="BORDER:0px solid;" />08.03.2023 13:39:39
Kurs felles kompetansemålhttps://spesialisthelsetjenesten.no/lis/nyheter/kurs-felles-kompetansemalKurs felles kompetansemålPå oppdrag fra regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering HSØ har det blitt  laget to kurs som kan bidra til oppnåelse av noen av de felles kompetansemålene.<img alt="Illustrasjon av hender som holder snakkebobler" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Kurs%20FKM.jpg" style="BORDER:0px solid;" />09.02.2023 12:00:32
Nasjonal samordning av prosedyrer i Kompetanseportalenhttps://spesialisthelsetjenesten.no/lis/nyheter/nasjonal-samordning-av-prosedyrer-i-kompetanseportalenNasjonal samordning av prosedyrer i KompetanseportalenNasjonale prosedyrer er nå oppdatert i Kompetanseportalen, slik at antall ganger en prosedyre skal registreres er lik i alle foretak i hele landet. <img alt="Illustrasjon av informasjonskretsløp" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Nyhet%20Tilbakestilling%20av%20prosedyrer1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />07.02.2023 13:47:08
Presisering av kursanbefalinger og sletting av duplikat læringsmål i rus- og avhengighetsmedisinhttps://spesialisthelsetjenesten.no/lis/spesialitetene/spesialistutdanning-i-rus-og-avhengighetsmedisin/presisering-av-kursanbefalinger-og-sletting-av-duplikat-leringsmal-i-rus-og-avhengighetsmedisinPresisering av kursanbefalinger og sletting av duplikat læringsmål i rus- og avhengighetsmedisinOrientering fra RegUt HSØ til involverte i spesialistutdanning i rus- og avhengighetsmedisin.<img alt="Illustrasjon av et ark og en blyant" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Nytt%20navn%20på%20kurs.jpg" style="BORDER:0px solid;" />01.12.2022 11:16:33
To nye nasjonalt anbefalte kurs for spesialiteten akutt- og mottaksmedisinhttps://spesialisthelsetjenesten.no/lis/spesialitetene/spesialistutdanning-i-akutt-og-mottaksmedisin/to-nye-nasjonalt-anbefalte-kurs-for-spesialiteten-akutt-og-mottaksmedisinTo nye nasjonalt anbefalte kurs for spesialiteten akutt- og mottaksmedisinHelsedirektoratet har innlemmet ytterligere to kurs i anbefalingene for spesialistutdanning i akutt- og mottaksmedisin.  <img alt="Animasjon av tre stablede bøker med et eple på toppen" src="/seksjon/lis/nyheter/PublishingImages/Bøker%20med%20eple.png" style="BORDER:0px solid;" />01.12.2022 09:55:47

Fant du det du lette etter?