Om LIS-utdanningen

Den 1. mars 2019 startet en ny ordning for spesialistutdanning og spesialistgodkjenning av leger. Ordningen - også kalt LIS-utdanningen - gjelder for alle spesialiteter og hele spesialiseringsløpet.

Her finner du bakgrunnsinformasjon fra myndighetene, prosjektreferater og temahefter som gir veiledning om LIS-utdanningen.

Informasjonsside fra Helsedirektoratet: Spesialistutdanning og godkjenning for leger (LIS1, LIS2 og LIS3)

Lovdata: Forskrift om spesialistutdanning

Rundskriv fra HOD: Spesialistforskriften med kommentarer

Referater fra LIS-prosjektets nasjonale styringsgruppe

Tverregional koordinerende arbeidsgruppe (TKA)

Referat fra TKA-møte 17. juni 2019
Referat fra TKA-møte 29. april 2019
Referat fra TKA-møte 25. februar 2019

Denne referatoversikten blir løpende oppdatert.
Merk: Styringsgruppen endret i februar 2019 navn til Tverregional koordinerende arbeidsgruppe (TKA). 

Styringsgruppemøtene i LIS-prosjektet

Referat styringsgruppemøte 28. januar 2019
Referat styringsgruppemøtet 19. november 2018
Referat styringsgruppemøtet 22. oktober 2018
Referat styringsgruppemøtet 24. september 2018
Referat styringsgruppemøtet 11. juni 2018
Referat styringsgruppemøtet 23. april 2018
Referat styringsgruppemøtet 9. mars 2018
Referat styringsgruppemøtet 26. februar 2018
Referat styringsgruppemøtet 22. januar 2018

 

Temahefter

Temahefter del 1

Temaheftene er utarbeidet av det nasjonale LIS-prosjektet (2016-2018). Temaheftene ble utarbeidet i da de første LIS 1 startet i september 2017.

Temahefter del 2 og 3

Temaheftene er utarbeidet av nasjonale LIS-prosjektet (2016-2018). Temaheftene ble utarbeidet i da de første LIS startet spesialisering del 2 og 3 i mars 2019. Temaheftene inneholder felles kompetansemål for alle spesialitetene innen del 2 og 3 og kliniske læringsmål med utdypende tekst til læringsmålene og nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter (kurs og prosedyrelister).

Felles kompetansemål LIS del 2 og 3 - temahefte

Akutt- og mottaksmedisin - temahefte

Anestesiologi - temahefte

Barnekirurgi - temahefte

Bryst og endokrinkirurgi - temahefte

Blodsykdommer -temahefte

Barne- og ungdomspsykiatri - temahefte

Endokrinologi - temahefte

Felles læringsmål - indremedisin - del 2 - temahefte

Felles læringsmål - del 2 kirurgi - temahefte

Fysikalsk medisin og rehabilitering- temahefte

Fordøyelsessykdommer - temahefte

Gastroenterologisk kirurgi - temahefte

Generell kirurgi - temahefte

Gen. - medisinsk genetikk - temahefte

Geriatri - temahefte

Gyn. - fødselshjelp og kvinnesykdommer - temahefte

Hjertesykdommer - temahefte

Hud- og veneriske sykdommer - temahefte

Infeksjonssykdommer - temahefte

Immunologi og transfusjonsmedisin - temahefte

Karkirurgi - temahefte

Klinisk farmakologi - temahefte

Klinisk nevrofysiologi

Lungesykdommer - temahefte

Maxillofacialkirurgi - temahefte

Medisinsk biokjemi - temahefte

Med. - Indremedisin - temahefte

Medisinsk mikrobiologi - temahefte

Nevrologi - temahefte

Nevrokirurgi - temahefte

Nukleærmedisin - temahefte

Nyresykdommer - temahefte

Onkologi - temahefte

Ortopedisk kirurgi - temahefte

Patologi -temahefte

Ped. - Barnesykdommer - temahefte

Plastikkirurgi - temahefte

Radiologi - temahefte

Revmatologi - temahefte

Rus - og avhengighetsmedisin - temahefte

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.