Yrkesdermatologi og allergologi (HUD, ARB)

Ny ordning: anbefalt kurs i Hud- og veneriske sykdommer og Arbeidsmedisin.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Kursinformasjon

Dette kurset arrangeres felles med kurset Arbeidsrelaterte hudsykdommer, anbefalt i Arbeidsmedisin.

Læringsmål

HUD:
Dermatologiske og venerologiske undersøkelsesteknikker, terminologi og relevant prøvetaking
HUD-004 Allergologisk utredning
HUD-007 Urtikaria

Diagnostikk og behandling av vanlige og viktige hud- og venerologiske sykdommer
HUD-021 Yrkes- og miljødermatoser

Håndtering av yrkesdermatologiske sykdommer
HUD-074 Yrkes- og miljødermatoser
HUD-075 Forebyggende yrkesrelaterte tiltak
HUD-076 Melde mistenkt yrkesrelatert hudsykdom til arbeidstilsynet
HUD-077 Spesialisterklæring 

ARB:
Eksponeringsfaktorer
ARB-034 Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer

Arbeidsmedisinsk klinisk arbeid
ARB-051 Arbeidsanamnese/ eksponeringsforhold og sykdomsutvikling
ARB-052 Utredning av mistenkt sykdom eller skade - bakgrunnsinformasjon og tverrfaglig samarbeid
ARB-053 Utredning - vurdere sammenhengen mellom eksponering og sykdom
ARB-054 Oppfølging - trygde- og forsikringsytelser, meldinger til Arbeidstilsynet og NAV
ARB-055 Spesialisterklæringer
ARB-056 Helseundersøkelser - målrettede

Arbeidsrelaterte hudsykdommer
ARB-072 Eksponering og virkningsmekanismer
ARB-073 Klinikk, diagnostikk og oppfølging
ARB-074 Epicutantester
ARB-075 Prikktester
ARB-076 ROAT (Repeated open application test)
ARB-077 Eliminasjonsteknikk og personlig verneutstyr - forebyggende tiltak
ARB-078 Hudproblemer - spesielle bransjer

Toksikologi
ARB-100 Effekter toksikologiske påvirkninger

Kursavgift

NOK 5150,- (inkludert lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. 

Deltakere

Maks 45 deltakere

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Teresa Løvold Berents, e-post: tberents@ous-hf.no
Kaja Irgens Hansen, e-post: kaja.irgens-hansen@helse-bergen.no
Hilde Vindenes, e-post: hilde.kristin.vindenes@helse-bergen.no
Ingvill Sandven, e-post: ingvsa@ous-hf.no

Program

PROGRAM (PDF)

Fant du det du lette etter?