Vekstkontroll og Doppler-ultralyd i svangerskapet 2022

Gammel ordning: Godkjent som 13 timers valgfritt videre- og etterutdanningskurs i spesialiteten Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Viktig informasjon

Kurset skulle opprinnelig være arrangert vår 2022 men måtte utsettes grunnet covid-restriksjoner. Kurset som arrangeres nå er utsatt fra våren og de som hadde plass på kurset i vår er har beholdt plassen og har fått e-post om dette. Vi har noen ekstra plasser, slik at det vil foretas supplerende opptak til disse plassene når ny påmeldingsfrist er passert. Ta kontakt med RegUt Vest ved eventuelle spørsmål. 

Målgruppe

Leger under utdanning i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Spesialister i fødselshjelp og kvinnesykdommer, andre interesserte dersom det er plass.

Læringsmål

Kurset vil gi teoretisk innsikt i vurdering av fostervekst, og Doppler undersøkelse av arteria uterina, umbilicalis, cerebri media og ductus venosus.

Deltakeren skal etter kurset:
Kunne utføre fosterbiometri og estimere fosterets vekt og vurdere fosterets vekst.
Kunne utføre Dopplerundersøkelse av arteria uterina, arteria umbilicalis og arteria cerebri media.
De skal kjenne til hvordan man måler Ductus venosus.
Kjenne til begrensninger ved ultralyd og Doppler metodene.
Deltakerne skal kunne tolke resultatene av vekstevalueringen og Dopplermålinger av føtal og maternell Dopplerog diskutere videre klinisk håndtering.

Innhold

Teoretisk basis for vurdering av fostervekst og overvåking av risikosvangerskap. Praktisk øvelse i ultralyd og Doppler. Det vil legges vekt på praktisk tilnærming og teknikk for Doppler evaluering av føtal og maternell sirkulasjon. Foreløpig program foreligger.

Praktiske øvelser i små grupper

Kurssted

Kvinneklinikken Bergen, Haukeland Universitetssykehus

Kursledelse/komite

Kursleder: Cathrine Ebbing
Kurskomite: Knut Bakke, Synnøve Lian Johnsen, Jørg Kessler, Cathrine Ebbing, Henriette Karlsen, Alexander Vietheer: Kvinneklinikken i Bergen, og Universitetet i Bergen
Ragnar Sande: Stavanger Universitetssykehus
Hilde Skorve: Voss Sykehus

Antall deltakere

Maks 35

Pris

4800,- (med forbehold om endring)

Litteratur

Kurs deltakerene får tilgang til elektronisk kursmappe

Program

23.02.2022
Kaffe/te
09.00-09.05 Velkommen og praktisk orientering og innledning
09.05-10.00 Aldersbestemmelse og vekstkontroll
10.00-11.00 Gruppeøvelser vekst, biometri
11.00-11.15 Pause
11.15-12.00 Fostersirkulasjonen
12.00-13.00 Lunsj
13.00-13.45 Doppler fysikk, sikkerhet, innstilling av apparat
13.45-14.00 Pause
14.00-14:30 A. Umbilicalis
14:30-15:30 Praktiske øvelser
15:30-15:45 Pause
15:45-16:30 Kasuistikk og diskusjon 

24.02.2022
Kaffe /te
09.00-09.35 A. Uterina
09.35-10.30 Praktiske øvelser
10.30-11.00 A. Cerebri media
11.00-12.00 Praktiske øvelser
12.00-13.00 Lunsj
13.00-13.30 Ductus venosus
13.30-14.30 Praktiske øvelser
Pause
14.45-15.15 Intrauterin vekst hemming (IUGR)
15.15-16.30 Kasuistikker. Oppsummering, evaluering og slutt

Fant du det du lette etter?