Veiledning, supervisjon og kommunikasjon. Samling nr5 - TTT klinisk kommunikasjon 4 gode vaner

Train the trainers opplæring i klinisk kommunikasjon, Fire gode vaner. Kurset skal gjøre deltagerne i stand til å holde kurs i kommunikasjon på eget foretak.

Læringsmål

LM 14, 15, 16, 18

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:

Ha kunnskap om betydningen av god kommunikasjon og kjennskap til grunnleggende kommunikasjonsteori.

Kunne bruke kommunikasjon effektivt for å innhente og forstå pasientens perspektiver som grunnlag for presis diagnostikk.

Kunne kommunisere med andre slik at det styrker deres muligheter til å formidle relevant informasjon til en tredjeperson (pasient, annet helsepersonell osv.).

Kjenne styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter og vite hvordan man kan få tilbakemeldinger og oppdatere sine ferdigheter. 

Kursavgift

NOK 5000,- (inkl lunsj) og pauseservering)

Deltakere

Maks 16

Kurskomite

Pål Gulbrandsen
Ingrid Hyldmo
Lill Anette Øien
Helge Eiding

Litteratur

Kommunikasjon som verktøy- Håndbok i kommunikasjonstrening på sykehus- Diakonhjemmetmodellen. Finnes elektronisk på www.diakonhjemmet.no

Andre opplysninger

Deltakelse på kurset er resvert til tidligere deltakerne på TTT kurset (kull1/kull2).

Program

Kursprogram (PDF)

Fant du det du lette etter?