Vaksinasjoner og infeksjonsimmunologi 2023 (INF)

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Infeksjonssykdommer (20 timer)
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Infeksjonssykdommer

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart.  
Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.  

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs 

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg:

  1. Teoretisk kunnskap
    Oppdatert kunnskap om basal immunologi og forståelse av immunologiens rolle ved infeksjoner og utvikling av vaksiner. (Oppdatert kunnskap om) medfødte og ervervete immunsvikttilstander, og om immundempende/ immunmodulerende midler og bruk av immunglobuliner og andre immunologisk behandling av infeksjonssykdommer (feks monoklonale antistoffer). Deltakerne skal kjenne til vaksiners bestanddeler samt eksempler på nye vaksiner under utvikling.
    Aktuelle metoder i infeksjonsimmunologisk diagnostikk blir også gjennomgått.
  2. Ferdigheter/prosedyrer
    Deltakerne skal lære infeksjonsimmunologisk diagnostikk og lære indikasjoner for og bruk av vaksiner, med hovedvekt på vaksiner i vaksinasjonsprogrammet som anbefales i Norge og anbefalte reisevaksiner, samt indikasjon for og bruk av immunglobuliner og annen immunologisk behandling ved infeksjoner og immunsvikt.

Kurstittel

Kursets tittel er foreslått endret til Kurs i infeksjonsimmunologi, vaksiner og immunsvikt. Saken er til vurdering hos Helsedirektoratet. 

Generell kompetanse eller holdninger

Økt kompetanse i infeksjonsimmunologisk diagnostikk og god kunnskap om vaksinasjonsprogrammet. I tillegg vil deltakerne få kjennskap til vaksiner for spesielle grupper og vaksinasjon av eldre. Bivirkningsproblematikk ved vaksinasjon blir også omtalt.

Kurskomite

Kristin GI Mohn (kursleder), Rebecca Jane Cox, Bjørn Blomberg

Pris

7950,- (med forbehold om endringer)

Antall

Maks 50 personer

Litteratur

Pinkbook Course Book: Epidemiology of Vaccine Preventable Diseases | CDC
2020 Yellow Book Home | Travelers' Health | CDC

Program

Dag 1
Introduksjon 
10.00- 10.10 Velkommen (kursledelsen)
10.10-11.45 Immunsystemet for dummies 
Hva er medfødt immunitet og hvordan trimmes immunsystemet? 
Hvordan skiller kroppen mellom fiende og venn? 
Hva gjør antistoffene og hva gjør cellene? 
11.45-12.45 Lunsj

Immunsvikt 
12.45-13.15 Medfødt immunsvikt – klinikk og håndtering 
13.15 – 13.45 Ervervet immunsvikt 
13.45-14.00 Diskusjon/ Pause
14.00-14.30 Opportunistiske infeksjoner ved immunsvikt 
14.30–15.00 HIV – immunsvikt og opportunistiske tilstander 
15.00-15.15 Diskusjon/pause

Immunsystemet for eksperter
15.15–15.45 Når immunsystemet går bananas – om hyperinflammasjonssyndromer 
15.45-16.15 Siste nytt om immunglobuliner og mabber 
16.15-16.30 Diskusjon/pause
16.30–17.00 Immundempende og immunmodulatorende midler - infeksjonsmedisinerens venn eller fiende? 

DAG 2
Krasjkurs i immunologisk diagnostikk 
8.30-9.00 Diagnostikk av immunsvikttilstander – hvem snakker du med? 
9.00-09.30 Immunologiske metoder
09.30-10.00 Immunologiske metoder i infeksjonsdiagnostikken 
10.00-10.15 Diskusjon/ Pause

Alt du må vite om Vaksiner
10.15- 11.00 - Vaksiner, en forbannet velsignelse 
11.00-11.15 Diskusjon/ Pause
11.15-11.45 Immunrespons på vaksiner 
11.45-12.45 Lunsj
12.45-13.30 Vaksiners bestanddeler 
13.30-13.45 Diskusjon/ Pause
13.45-14.30 Bivirkninger av vaksiner
14.30-14.45 Diskusjon/ Pause
14.45-15.15 Vaksinasjon av immunsvekkete
15.15 -16.45 Quiz – immunsvikt, immunsystemet, vaksine

DAG 3
Alt om Immunforsvar og vaksiner mot virus 
8.30-9.00 Kroppens immunforsvar mot virus
9.00-9.15 Diskusjon/ Pause
9.15- 9.45 Influensa 
9.45- 10.15 Diskusjon/ Pause
10.15- 10.45 Covid-vaksiner
10.45-11.00 Diskusjon/ Pause
11.00-11.45 MMR-vaksinen
11.45-12.45 lunsj
12.45-13.15 Poliovaksine 
13.15-13.30 Diskusjon/ Pause
13.30-14.00 Rotavirusvaksiner
14.00-14.15 Diskusjon/ Pause
14.15-14.30 Varicella Zoster
14.30-14.45 Diskusjon/ Pause
14.45-15.15 HPV
15.15-15.30 Diskusjon/ Pause
15.30-16.00 Hepatittvaksiner 
16.00-16.45 Quiz – virus og immunsystemet (45 min)
DAG 4
Alt om immunforsvaret og vaksiner mot bakterieinfeksjoner 
8.30-9.00 Kroppens immunforsvar mot bakterier
9.00-9.15 Diskusjon/ Pause
9.15-9.45 Pneumokokkvaksine
9.45-10.00 Diskusjon/ Pause
10.00-10.30 Meningokokkvaksine 
10.30-10.45 Diskusjon/ Pause 
10.45-11.15 Haemophilusvaksinen
11.15-11.30 Diskusjon
11.30-12.30 lunsj
12.30-13.00 DTP-vaksinen
13.00-13.15 Diskusjon/ Pause
13.15- 13.45 Kroppens immunforsvar mot mykobakterier – TB, lepra, buruli, M.ulcerans
13.45- 14.00 BCG-vaksinen
14.00-14.30 Diskusjon/ Pause

Immunforsvaret og vaksiner mot parasitter og sopp 
15.00-15.30 Kroppens immunforsvar mot parasitter i blod, vev og tarm. 
15.30-16.00 Er det mulig å lage vaksine mot parasitter? 
16.00-16.30 Immunforsvar mot sopp
16.30-16.45 Diskusjon

DAG 5 
08.30-09.15 Quiz –immunsystemet, bakterier, parasitter og sopp (45 min)
09.15 -09.30 Diskusjon/ Pause

Vaksineprogrammer og fremtidsaspekter 
09.30-10.00 Prioritering i vaksinasjonsprogram, inkl voksne 
10.00-10.15 Diskusjon/ Pause 
10.15-10.45 Barnevaksinasjonsprogammet 
10.45-11.00 Diskusjon/ Pause 
11.00-11.30 Reisevaksiner
11.30-12.30 Lunsj
12.30-13.15- Fremtidens vaksiner 
13.15-13.30 Diskusjon/ Pause 
13.30- 14.15 Kursprøve
14.15-15.00 Gjennomgang av kursprøven
Fant du det du lette etter?