Utvalgte geriatriske utfordringer (tidligere Geriatri Grunnkurs I) (GER)

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Geriatri.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Geriatri.

Kurset har endret navn til kurs i Utvalgte geriatriske utfordringer fra Geriatri Grunnkurs I.

LÆRINGSMÅL

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål:
Grunnleggende og overbyggende kompetanse
GER-001 Aldring, organfunksjon, funksjonsevne, selvstendighet og livskvalitet
Fall og synkope
GER-026 Synkopeutredning
Naturlige funksjoner
GER-043 Blærefunksjonsforstyrrelser
GER-044 Obstipasjon
Farmakoterapi hos eldre
GER-050 Farmakokinetikk og farmakodynamikk
GER-051 Legemiddelrelaterte problemer
GER-052 Kunnskapsbasert legemiddelgjennomgang
GER-053 Rasjonell legemiddelbruk - verktøy og støttesystemer
Juridisk kompetanse
GER-062 Førerkortforskriften - helsekrav - lovpålagt melding

LÆRINGSUTBYTTE

Formidle oppdatert og forskningsbasert kunnskap om farmakoterapi, palliasjon, lovverk i geriatrien, kulturelle forskjeller og demensutredning ved bruk av tolketjeneste, samt førerkortvurdering. Introduksjon med case-basert undervisning vil bli vektlagt i hht læringsmålene.

KURSAVGIFT

Kr 5300,-

Kurs med lunsj, kaffe/te og pauseservering betales med et tillegg på kr 250,- pr dag. 

DELTAKERE

30

KURSKOMITE

Gunhild Ag (kursleder)
Dag Aanderbakk
Arne Haavik

PROGRAM (KAN KOMME ENDRINGER)

 

Tentativ program Geriatri GK1.pdf

 


 


 
Fant du det du lette etter?