Utvalgte geriatriske utfordringer (tidligere Geriatri Grunnkurs I) (GER)

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Geriatri.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Geriatri.

Kurset har endret navn til kurs i Utvalgte geriatriske utfordringer fra Geriatri Grunnkurs I.

LÆRINGSMÅL

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål:
Grunnleggende og overbyggende kompetanse
GER-001 Aldring, organfunksjon, funksjonsevne, selvstendighet og livskvalitet
Fall og synkope
GER-026 Synkopeutredning
Naturlige funksjoner
GER-043 Blærefunksjonsforstyrrelser
GER-044 Obstipasjon
Farmakoterapi hos eldre
GER-050 Farmakokinetikk og farmakodynamikk
GER-051 Legemiddelrelaterte problemer
GER-052 Kunnskapsbasert legemiddelgjennomgang
GER-053 Rasjonell legemiddelbruk - verktøy og støttesystemer
Juridisk kompetanse
GER-062 Førerkortforskriften - helsekrav - lovpålagt melding

LÆRINGSUTBYTTE

Formidle oppdatert og forskningsbasert kunnskap om farmakoterapi, palliasjon, lovverk i geriatrien, kulturelle forskjeller og demensutredning ved bruk av tolketjeneste, samt førerkortvurdering. Introduksjon med case-basert undervisning vil bli vektlagt i hht læringsmålene.

KURSAVGIFT

Kr 5.590,-

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 mnd før kursstart.
Kursavgift refunderes ikke dersom kursdeltaker ikke møter eller fullfører kurset.


DELTAKERE

30

KURSKOMITE

Gunhild Ag (kursleder)
Dag Aanderbakk
Arne Haavik

PROGRAM (KAN KOMME ENDRINGER)

 

Tentativ program Geriatri GK1.pdf

 


 


 
Fant du det du lette etter?