Utvalgte geriatriske utfordringer (Geriatri Grunnkurs I)

Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Geriatri
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Geriatri (20 t)

ANSIENNITET

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 
Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

LÆRINGSMÅL

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål:
Grunnleggende og overbyggende kompetanse
GER-001 Aldring, organfunksjon, funksjonsevne, selvstendighet og livskvalitet
Fall og synkope
GER-026 Synkopeutredning
Naturlige funksjoner
GER-043 Blærefunksjonsforstyrrelser
GER-044 Obstipasjon
Farmakoterapi hos eldre
GER-050 Farmakokinetikk og farmakodynamikk
GER-051 Legemiddelrelaterte problemer
GER-052 Kunnskapsbasert legemiddelgjennomgang
GER-053 Rasjonell legemiddelbruk - verktøy og støttesystemer
Juridisk kompetanse
GER-062 Førerkortforskriften - helsekrav - lovpålagt melding

LÆRINGSUTBYTTE

Formidle oppdatert og forskningsbasert kunnskap om farmakoterapi, palliasjon, lovverk i geriatrien, kulturelle forskjeller og demensutredning ved bruk av tolketjeneste, samt førerkortvurdering. Introduksjon med case-basert undervisning vil bli vektlagt i hht læringsmålene.

KURSAVGIFT

Kr 6750,-


NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 mnd før kursstart.Kursavgift refunderes ikke dersom kursdeltaker ikke møter eller fullfører kurset.

DELTAKERE

30

KURSKOMITE

Gunhild Ag (kursleder)


PROGRAM (Tentativt)

 Program
Fant du det du lette etter?