Uroradiologi (RAD)

Ny ordning: Anbefalt kurs i radiologi.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbyttebeskrivelse

Dette er et kurs i urogenital radiologi. Vi vil vektlegge radiologisk utredning med alle relevante modaliteter i forhold til ulike kliniske problemstillinger. Både benigne og maligne tilstander vil bli dekket.

Læringsmål

Urogenital radiologi - Teori
RAD-246 Steinsykdommer (3a)
RAD-248 Oppfyllinger (benigne og maligne) i nyrer og samlesystemet (3a)
RAD-249 Nyresvikt og bruk av kontrastmiddel (3a)
RAD-250 Oppfyllinger (benigne og maligne) i binyrer (3a)
RAD-251 Sykdommer i ovarier, uterus og vagina (3a)
RAD-252 Sykdommer i prostata, vesiculae seminales og testes/scrotum (3a)
RAD-253 Angiografiske prosedyrer i bekkenet (3b)
RAD-254 Intervensjoner i urinveier (3b)
RAD-255 Nyredonor og recipient (3b)
RAD-257 Staging av kreft i urogenitale organer begge kjønn (3b)
RAD-258 Oversikt urinveier (3a)
RAD-259 Urografi (3b)
RAD-313 Nyreskader (3a)
RAD-314 Ureter, blære og urethraskader (3a)
RAD-315 Testis/skrotum og penile traumer (3b)
RAD-316 Cervico-vaginale traumer (3b)
RAD-332 Urethragrafi (3b)

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 8200,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 80 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Kursleder: Johan Castberg Hellund, Overlege
Avdeling for radiologi, Ullevål
Klinikk for Radiologi og Nukleærmedisin, OUS

UXOHHE@ous-hf.no                                                                                                               

Andre opplysninger

Kursstart mandag 11.12., kl. 10.00
Kursslutt torsdag 14.12., senest kl. 15.00

Program

Under utarbeidelse.Fant du det du lette etter?