Uroradiologi, januar 2022 WEBINAR

Ny ordning: Anbefalt kurs i Radiologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (24t) for LIS i Radiologi

LÆRINGSMÅL

Dette er et kurs i urogenital radiologi. Vi vil vektlegge radiologisk utredning med alle relevante modaliteter i forhold til ulike kliniske problemstillinger. Både benigne og maligne tilstander vil bli dekket.

Kursavgift

NOK 6200,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

DELTAKERE

Maks 80

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

KURSKOMITE

Kursleder: Johan Castberg Hellund, Overlege
Avdeling for radiologi, Ullevål
Klinikk for Radiologi og Nukleærmedisin, OUS

UXOHHE@ous-hf.no                                                                                                               

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?