Urologisk onkologi ll: Utredning og behandling av alle andre urologiske kreftsykdommer 2023

Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Urologi.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet.

ANSIENNITET

Det er ansiennitet ved kursstart som skal angis. LIS1-tjeneste skal ikke telle med. Ved angivelse av ansiennitet skal gjennomført tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for legges til grunn.

LÆRINGSUTBYTTE-BESKRIVELSE

Deltakerne skal ha oppdatert kunnskap i utredning, behandling og oppfølging av nyrecancer, blærecancer, urotelial cancer i øvre urinveier , testikkel cancer samt penis cancer.

LÆRINGSMÅL

Nyrekreft
URO-006 Utredning
URO-007 Nefrektomi og nyrereseksjon
URO-008 Oppfølging av pasienter
URO-009 Komplikasjoner ved nyrekirurgi
URO-010 Nyrekreft og kreft i øvre urinveier - kirurgisk behandling
URO-011 Palliativ behandling
Urotelial cancer i øvre urinveier
URO-012 Utredning
URO-013 Ureterorenoskopi - diagnostisk
URO-014 Behandlingsstrategier
URO-015 Endoskopi - kirurgisk behandling og nefroureterektomi
URO-016 Onkologisk behandling
URO-017 Komplikasjoner ved inngrep
URO-018 Palliativ behandling
Blærekreft
URO-019 Utredning
URO-020 Urethrocystoskopi
URO-021 Behandlingsstrategier
URO-022 Transurethral kirurgisk behandling, cystektomi av urinavledninger
URO-023 Onkologisk behandling
URO-024 Komplikasjoner ved inngrep
URO-025 Palliativ behandling
Testikkelkreft
URO-036 Utrede
URO-037 Radikal orchiektomi - biopsering av testikkel
URO-038 Onkologisk behandling - retroperitonealt glandeltoilette
Peniscancer
URO-039 Utrede og diagnostisere
URO-040 Penisamputasjon - inguinalt glandeltoilette

KURSLEDER

Liselotte Rian, St. Olavs hospital

ANTALL PLASSER

30

KURSAVGIFT

4700,- Ved lunsj tilkommer 300 kr pr dag, pr deltaker. 
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

PROGRAM

Kommer

Fant du det du lette etter?