Urologisk onkologi I – Utredning og behandling av prostatakreft (URO)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Urologi
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet

Ansiennitet

Det er ansiennitet ved kursstart som skal angis. LIS1-tjeneste skal ikke telle med. Ved angivelse av ansiennitet skal gjennomført tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for legges til grunn

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter gjennomført kurs skal LIS kunne hovedtrekkene i utbredelse og symptomatologi ved prostatakreft i Norge, og kunne se dette i sammenheng med historisk utvikling og situasjonen i andre land.

LIS skal ha et kunnskapsgrunnlag for å anvende moderne metoder for diagnostikk og utredning av prostatakreft, og kjenne til metodenes indikasjoner, begrensninger og tolkning av resultatene. 

LIS skal ha kompetanse til å kunne gi en anbefaling om behandling, kjenne til behandlingens gjennomføring, resultater og mulige bivirkninger.

LIS skal kunne vurdere, utrede og kjenne til behandlingsmuligheter ved avansert prostatacancer, eller ved tilbakefall av kreft etter kurativt rettet behandling.

LIS skal kunne vite hvilke muligheter og behov det er for samarbeid med andre spesialiteter i alle stadier av utredning og behandling av denne store og voksende pasientgruppen.

Læringsmål

Prostatakreft
URO-026 Indikasjoner for utredning

URO-027 Diagnostikk, utredning, risikovurdering og stadieinndeling

URO-028 Behandlingsstrategier - ulike sykdomsstadier

URO-029 Radikal behandling - Informere pasienter ved behandlingsvalg

URO-030 Komplikasjoner - akutte

URO-031 Komplikasjoner - avansert prostatakreft

URO-032 Onkologisk behandling

URO-033 Transrektal ultralyd av prostata - prostatabiopsi

URO-034 Radikal kirurgisk behandling

URO-035 Radikal strålebehandling

Kursavgift

4550,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 50

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Viktor Berge, overlege
vikber@ous-hf.no  91599615

Bjørn Brennhovd, overlege
BJORB@ous-hf.no  92649358

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?