Urologisk onkologi I – Utredning og behandling av prostatakreft

Ny ordning: Anbefalt kurs i Urologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (14t) for LIS i Urologi.

Læringsmål

Etter gjennomført kurs skal LIS kunne hovedtrekkene i utbredelse og symptomatologi ved prostatakreft i Norge, og kunne se dette i sammenheng med historisk utvikling og situasjonen i andre land.

LIS skal ha et kunnskapsgrunnlag for å anvende moderne metoder for diagnostikk og utredning av prostatakreft, og kjenne til metodenes indikasjoner, begrensninger og tolkning av resultatene. 

LIS skal ha kompetanse til å kunne gi en anbefaling om behandling, kjenne til behandlingens gjennomføring, resultater og mulige bivirkninger.

LIS skal kunne vurdere, utrede og kjenne til behandlingsmuligheter ved avansert prostatacancer, eller ved tilbakefall av kreft etter kurativt rettet behandling.

LIS skal kunne vite hvilke muligheter og behov det er for samarbeid med andre spesialiteter i alle stadier av utredning og behandling av denne store og voksende pasientgruppen.

Kursavgift

4100,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 50

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Viktor Berge, overlege
vikber@ous-hf.no  91599615

Bjørn Brennhovd, overlege
BJORB@ous-hf.no  92649358

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?