Urodynamikk og nevrourologi: Utredning og behandling av vannlatningsforstyrrelser vår 2022

Gammel ordning: Kurset er obligatorisk for leger i spesialisering i Urologi, Nevrologi 15 timer.
Ny ordning: Kurset er anbefalt for leger i spesialisering i Urologi og Nevrologi

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskap om normal anatomi og funksjon i de nedre urinveier samt utredning og behandling av de vanlige dysfunksjoner i de nedre urinveier.

Kursavgift

NOK 4600,- (Lunsj inkludert)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset

Deltakere

Maks 50

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Ole Jacob Nilsen (kursleder) Urologisk avdeling, OUS-HF

e-post: ojnilsen@ous-hf.no
mobil: 90631085

Andre Opplysninger

 Alle kursdeltagere bør medbringe et par sykehistorier hver - disse blir grunnlaget for undervisningen og diskusjonene.

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?