Ultralyddiagnostikk del 1: Sonoanatomi, vår 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs i Revmatologi

Læringsutbytte-beskrivelse

Oppnå god anatomisk kunnskap om alle strukturer relevante for revmatologer. Høy-kompetente veiledere gir mulighet for at alle vil ha læringsutbytte, uavhengig av graden av aktuell UL erfaring (dvs. kursets faglige nivå tilpasses deltakerne). Den teoretiske undervisningen vil være på moderat nivå, mens den praktiske veiledningen tilpasses nivået for hver enkelt gruppe.

Kurskomite

Hilde Berner Hammer, e-mail: HildeBerner.Hammer@diakonsyk.no  og hbham@online.no

Kursavgift

NOK 5850,- (inkl lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. 

Deltakere

Maks 24

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Litteratur

EULAR nettside med normal ultralyd anatomi:
https://esor.eular.org/course/view.php?id=135

Program

PROGRAM (PDF) 

Fant du det du lette etter?