Ultralyddiagnostikk del 1: Sonoanatomi, høsten 2023

Ny ordning: Anbefalt kurs i Revmatologi
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet

Ansiennitet

Det er ansiennitet ved kursstart som skal angis. LIS1-tjeneste skal ikke telle med. Ved angivelse av ansiennitet skal gjennomført tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for legges til grunn. 

Læringsutbytte-beskrivelse

Oppnå god anatomisk kunnskap om alle strukturer relevante for revmatologer. Høy-kompetente veiledere gir mulighet for at alle vil ha læringsutbytte, uavhengig av graden av aktuell UL erfaring (dvs. kursets faglige nivå tilpasses deltakerne). Den teoretiske undervisningen vil være på moderat nivå, mens den praktiske veiledningen tilpasses nivået for hver enkelt gruppe.

Læringsmål

Inflammatoriske artrittsykdommer

REV-011 Ledd, sener og tilgrensende strukturer - ultralydundersøkelse med standardprojeksjoner

REV-012 Leddvæske - prøvetaking og mikroskopering

REV-016 Kliniske verktøy og skåringssystemer

REV-019 Ledd - punksjon, aspirasjon og injeksjon 

REV-020 Seneskjeder og bursae - punksjon, aspirasjon og injeksjon

Inflammatoriske systemiske bindevevssykdommer

REV-028 Ultralydundersøkelse - fysikk, teknikk og innstillinger

Inflammatoriske systemiske vaskulittsykdommer

REV-043 UL-undersøkelse av kar

Barnerevmatologi

REV-057 Ledd og sener hos barn - anatomi, ultralydevaluering og leddinjeksjon

Andre relevante tilstander

REV-065 Degenerative leddsykdommer/artrose - relevant bildediagnostikk og viderehenvisning  

Kurskomite

Hilde Berner Hammer, e-mail: HildeBerner.Hammer@diakonsyk.no  og hbham@online.no

Kursavgift

NOK 6590,- (inkl lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. 

Deltakere

Maks 24

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Litteratur

EULAR nettside med normal ultralyd anatomi:
https://esor.eular.org/course/view.php?id=135

Program

Program(PDF)

Fant du det du lette etter?