Ultralyd i fysikalsk medisin og rehabilitering, mai 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs (30t) i Fysikalsk medisin og rehabilitering;

Læringsmål

Ultralydveiledet injeksjon ved spastisitet44,54,65 (LM fra HD) + anbefalinger fra spesialistkomitéen: 14,15,37,41
Læringsutbytte:
Kunne grunnleggende prinsipper UL
God undersøkelsesmetodikk
Systematisk undersøkelse for de vanligste strukturer vi ser på i fysikalskmedisin og rehabilitering
Kjenne til anisotropi
Gjenkjenne strukturer som sene, muskel, kar, nerve, ben, væske
Gjenkjenne seneruptur, tendinopati, hydrops, bursitt
Utføre enkel ultralydveiledet prosedyre... m.m.

Kursavgift

NOK 5850 (Inkl lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset

Deltakere

Maks 30

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Synnøve Kvalheim(kursleder): uxkvsy@ous-hf.no, tlf 93677306
Elina Schistad: uxioel@ous-hf.no
Ottar Berg: ottber@sthf.no
Simen Haugen: simen.haugen@siv.no

Litteratur

Anbefalt og forslag til kurslitteratur/lenker

 1. Lenke til helsebibliotekets veileder sendes til kursdeltagerne
 2. ESSR- European Society of MusculoSkeletal Radiology https://www.essr.org/subcommittees/ultrasound/

  Her finner du svært nyttige og fine lenker til undersøkelselsprotokoller under avsnittet «Technical guidelines»
 3. Wolfgang Jost “Pictorial Guide to Botulinum Toxin Injection" deles ut på kurset
 4. Enkel bok som er bra: Bolvig, Fredberg, Schifter Rasmussen: Textbook on musculoskeletal ultrasound
 5. elæring for medisinstudenter: https://studmed.uio.no/elaring/fag/ortopedi/index.shtml

   
 6. Skulder gjennomgang https://www.youtube.com/watch?v=BwSJCkTBN0c
 7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3063344/
 8. http://www.bats.ac.nz/detail-needle-imaging_with_ultrasound-26

 

Annet nyttig:

App MUC Muscle ultrasound Course: https://quickbirdstudios.com/muscle

NFUD-Norsk Forening for Ultralyd-Diagnostikk                    www.nfud.no

DUDS- Dansk UltralydDiagnostisk Selskab                            www.duds.dk

Andre opplysninger

 Det legges opp til minst mulig forelesninger og mest mulig hand-on/trening på arbeidsstasjon da det er viktig med et praktisk rettet kurs hvor kursdeltagerne får øve på bruk av ultralyd under supervisjon. Det forventes at deltagerne har lest seg opp på relevant litteratur, og kursledelsen vil legge frem anbefalt undervisningsmateriell/relevante lenker.
Det vil bli praktisk trening på ultralydveiledet injeksjoner på kurset (vi bruker da for eksempel kalkunfileter!)
NB! Deltagere på kurset må være forberedt på å undersøke på hverandre og bør planlegge hensiktsmessig bekledning deretter (som for eksempel topp med stropper for kvinnene) ved skulderundersøkelse. Ved hofteundersøkelse, må vi be noen kunne kle av seg til underbukse. Dette er selvsagt frivillig, men vi har ikke anledning til å innhente pasienter eller andre frivillige til disse sesjonene.

Program

PROGRAM (PDF)

Fant du det du lette etter?