Ultralyd i fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR)

Ny ordning: Anbefalt kurs i fysikalsk medisin og rehabilitering.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbyttebeskrivelse

  • Kunne grunnleggende prinsipper UL
  • God undersøkelsesmetodikk
  • Systematisk undersøkelse for de vanligste strukturer vi ser på i fysikalskmedisin og rehabilitering
  • Kjenne til anisotropi
  • Gjenkjenne strukturer som sene, muskel, kar, nerve, ben, væske
  • Gjenkjenne seneruptur, tendinopati, hydrops, bursitt
  • Utføre enkel ultralydveiledet prosedyre... m.m.

Læringsmål

Rehabiliteringsledelse
FMR-014 Vitenskapelig dokumentasjon
FMR-015 Måleinstrumenter og effektmål i klinikk og forskning
Nervesystemet
FMR-037 Spastisitet - fokal injeksjonsbehandling
Bevegelsesapparatet
FMR-041 Normale og aldersbetingede tilstander
FMR-044 Tendinopatier og senerupturer
FMR-049 Skulder
FMR-050 Albue, håndledd og hånd
FMR-051 Bekken og hofter
FMR-052 Kne
FMR-053 Ankel og fot
FMR-054 Ultralyd - bløtdeler og ledd
FMR-055 Injeksjoner - bløtdeler og ledd
Bildediagnostikk og supplerende undersøkelser
FMR-065 Tilleggsundersøkelser - tolke klinisk betydning av svar

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 6750,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset

Deltakere

Maks 30 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Kursleder: Synnøve Kvalheim - uxkvsy@ous-hf.no

Kjersti Myhre

Marte Heide
Simen Haugen
Kristin Østlie

Marit Vindal Forslund

Litteratur

Anbefalt og forslag til kurslitteratur/lenker:

  • Under avsnittet «Technical guidelines» finner du svært nyttige lenket til undersøkelselsprotokoller som evt kan printes ut.

Videre kan følgende være nyttig i lærings-og treningsøyemed:

Annet nyttig:

Andre opplysninger

Det legges opp til minst mulig forelesninger og mest mulig hand-on/trening på arbeidsstasjon da det er viktig med et praktisk rettet kurs hvor kursdeltagerne får øve på bruk av ultralyd under supervisjon. Det forventes at deltagerne har lest seg opp på relevant litteratur, og kursledelsen vil legge frem anbefalt undervisningsmateriell/relevante lenker.

Det vil bli praktisk trening på ultralydveiledet injeksjoner på kurset (vi bruker da for eksempel kalkunfileter!). NB! Deltagere på kurset må være forberedt på å undersøke på hverandre og bør planlegge hensiktsmessig bekledning deretter (som for eksempel topp med stropper for kvinnene) ved skulderundersøkelse. Ved hofteundersøkelse, må vi be noen kunne kle av seg til underbukse. Dette er selvsagt frivillig, men vi har ikke anledning til å innhente pasienter eller andre frivillige til disse sesjonene.

Program

Under utarbeidelse.

Fant du det du lette etter?